Seppo Kaakkola

Professori Kaakkola valmistui lääkäriksi vuonna 1978 ja väitteli vuonna 1981 Helsingin yliopiston farmakologian laitoksella. Farmakologian ja kliinisen farmakologian koulutuksen jälkeen hän siirtyi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikkaan, jossa edelleen toimii. Kaakkola nimitettiin Neurologian dosentiksi vuonna 1990 ja Tasavallan presidentti myönsi  Kaakkolalle professorin arvonimen vuonna 2010. Dosentti Kaakkola on toiminut mm. neurologian poliklinikan ylilääkärinä ja nykyisin vastaa liikehäiriöpoliklinikan toiminnasta. Professori Kaakkolan tutkimustyö liittyy dopamiiniin, Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriöihin sekä lääkekehitykseen. Hän on ollut mukana kehittämässä entakaponia (COMT-estäjää, Orion Pharma) Parkinsonin tautiin sekä prekliinisessä että kliinisessä tutkimusvaiheessa. Professori Kaakkola on toiminut pitkään aktiivisessa yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa, mm. Suomen Parkinson-säätiön hallituksessa ja MS-Liitossa.