Käyttöehdot

Verkkosivuston käyttö ja soveltuva laki

Herantis Pharman verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä sekä muualla verkkosivustolla esitettyjä ehtoja ja määräyksiä. Näihin sääntöihin ja määräyksiin sekä Herantiksen verkkosivuston käyttöön ja sisältöön  sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Tekijänoikeus

Herantis Pharma Oyj:n verkkosivuston sisältö on Herantis Pharma Oyj:n (”Herantis”) omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään ellei erikseen toisin mainita. Herantiksen verkkosivuston kopioiminen, muokkaaminen, tallentaminen, jakelu tai muu hyödyntäminen on ankarasti kielletty ilman Herantiksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, ellei erikseen toisin mainita. Verkkosivuston käyttö ja yksittäisten sivujen tai osioiden kopioiminen tai tulostaminen henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkisiksi määriteltyjen dokumenttien käyttö julkisessa tiedottamisessa on sallittua, mikäli tiedonlähde mainitaan selkeästi.

Vastuunrajoitus

Tämä verkkosivusto sisältöineen tarjotaan Herantiksen yleisenä esittelynä ”sellaisena kuin se on.” Herantis ei takaa sivustolla annetun tiedon ajantasaisuutta eikä oikea-aikaisuutta, sivuston keskeytyksetöntä saatavuutta tai virheettömyyttä. Herantis pidättää oikeuden muokata sivustoa tai sivuston sisältämää tietoa tai rajoittaa pääsyä sivustolle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

HERANTIS EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN, SISÄLLÖN TAI MUUN SEIKAN SUHTEEN. HERANTIS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA HAITASTA, VAHINGOSTA, TAPPIOSTA TAI MUUSTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA SEURAUKSESTA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE MYÖS TILANNETTA, JOSSA HERANTISTA ON ERIKSEEN HUOMAUTETTU MAINITUN HAITAN, VAHINGON, TAPPION TAI MUUN SEURAUKSEN MAHDOLLISUUDESTA.

Tämän verkkosivuston sisältämä materiaali ei muodosta eikä sen pidä katsoa muodostavan kehotusta tai neuvoa harjoittaa sijoitustoimintaa Herantis Pharma Oyj:n osakkeisiin tai muihin arvopapereihin liittyen. Tällä verkkosivustolla esitetyt ennusteet, mielipiteet tai odotukset eivät välttämättä toteudu tai vastaa todellisia tuloksia. Osakkeiden ja muiden arvopapereiden aikaisempaa kurssikehitystä ei voida pitää suuntaa-antavana tulevaa kurssikehitystä ajatellen.

Lääketieteellinen tieto

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA SAATTAA OLLA YLEISLUONTOISTA TIETOA LIITTYEN TAUTEIHIN, SAIRAUKSIIN TAI VASTAAVIIN LÄÄKETIETEELLISIIN TILOIHIN JA NIIDEN HOITOON. TÄLLAISTA TIETOA ANNETAAN VAIN TAUSTATIEDOKSI EIKÄ SITÄ PIDÄ SOVELTAA POTILASHOITOIHIN TAI MUIHIN LÄÄKETIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN. TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA ANNETTU TIETO EI KORVAA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN ANTAMIA TIETOJA. POTILAAN TULEE AINA OLLA YHTEYDESSÄ LÄÄKÄRIIN TAI MUUHUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEEN MIKÄLI HALUAA OIKEAA, AJANTASAISTA TIETOA LIITTYEN LÄÄKETIETEELLISIIN KYSYMYKSIIN KUTEN SAIRAUDEN DIAGNOSOINTIIN JA HOITOON.

Linkit

Käyttömukavuuden parantamiseksi Herantiksen verkkosivustolla saattaa olla linkkejä, jotka johtavat kolmansien osapuolien tarjoamille internet-sivustoille. Herantis ei voi hallinnoida eikä vastata tällaisten verkkosivustojen käytöstä tai sisällöstä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että selvittää ja hyväksyy tällaisten kolmansien osapuolien tarjoamien verkkosivustojen käyttöehdot ja joko hyväksyy ne tai ei käytä kyseisiä sivustoja. Herantiksen verkkosivuston käyttäjä hyväksyy, että Herantis ei suosittele eikä ota kantaa mihinkään kolmansien osapuolien verkkosivuilla tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin tai niillä annettuun tietoon, suosituksiin tai vastaaviin.

Materiaalin lähettäminen

Lähettäessään tai toimittaessaan muulla tavoin tiedostoja tai muuta aineistoa Herantiksen verkkosivustolle, Herantiksen palvelimelle tai vastaavalle käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: (a) toimitettu aineisto ei sisällä mitään mikä voidaan tulkita lainvastaiseksi tai muuten sopimattomaksi julkaistavaksi, (b) toimitettu aineisto ei sisällä tietokoneviruksia tai muuta haitallista, (c) lähettäjä omistaa kaikki vaaditut oikeudet toimittamaansa aineistoon ja toimittaa ne Herantikselle ilman erillistä maksua, (d) Herantiksella on oikeus julkaista sille toimitettu materiaali joko sellaisenaan tai edelleen muokattuna tai muuten hyödyntää sille toimitettua materiaalia ilman erillistä maksua tai muita vastuita, (e) aineiston toimittanut käyttäjä ei esitä mitään vaatimuksia toimittamaansa aineistoon liittyen, ja (f) aineiston toimittanut käyttäjä puolustaa Herantista mahdollisten kolmansien osapuolien esittämiä aineistoon liittyviä vaatimuksia vastaan sekä korvaa Herantikselle tällaisten vaatimuksien seuraksena mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Omistus

Nimi “HERANTIS” ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ovat Herantis Pharma Oyj:n omaisuutta. Verkkosivustolla mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit, kuviot, merkit, nimet ja vastaavat voivat olla Herantiksen ja kolmansien osapuolien suojaamia ja omistamia, eikä Herantiksen verkkosivuston käyttö anna mitään oikeuksia kopioida, lisensoida, käyttää tai muulla tavoin hyödyntää niitä.

Tämän verkkosivuston omistaja ja tarjoaja on Herantis Pharma Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakekeyhtiö jonka Y-tunnus on 2198665-7 ja pääkonttorin osoite Viikinkaari 4, 00790 Helsinki.

Henkilötietosuoja

Herantiksen verkkosivuston käyttö on mahdollista luovuttamatta tietoja joiden perusteella yksittäinen käyttäjä voidaan tunnistaa. Herantiksen sivustolla saatetaan käyttää evästeitä (ns. cookies) tai vastaavia tekniikoita, joilla yksittäisen käyttäjän toimintaa verkkosivustolla seurataan. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön omalla tietokoneellaan.

Mikäli käyttäjä ottaa yhteyttä Herantikseen saatamme pyytää hänen nimeään ja yhteystietojaan voidaksemme reagoida mahdolliseen pyyntöön, kysymykseen tai vastaavaan. Käyttäjän antamia tietoja käytetään tällöin ainoastaan siihen tarkoitukseen, jossa käyttäjä Herantiksen tulkinnan mukaan on ne antanut, esimerkiksi vastataksemme käyttäjän esittämään kysymykseen. Herantis ei myy, vuokraa, välitä edelleen tai muuten hyödynnä käyttäjän tietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille, elleivät lait tai viranomaiset niin edellytä. Henkilötietosuojaa koskevissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä Herantikseen allaolevaan osoitteeseen.

Herantis Pharma Oyj
Viikinkaari 4
00790 Helsinki