Lymfactin® lymfaturvotukseen

Lymfaturvotus tarkoittaa jonkin kudoksen kroonista, etenevää turvotusta, joka johtuu imujärjestelmän puutteellisesta toiminnasta. Se on vammauttava, ulkonäköä muuttava sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Parantavaa hoitoa ei ole.

herantis_image_04Sekundäärinen lymfaturvotus on yleinen seuraus syöpähoidoista: Euroopassa ja USA:ssa diagnosoidaan vuosittain arviolta 150 000 syöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotustapausta. Lymfaturvotuksen hoitoon ei ole hyväksyttyjä lääkkeitä. Vaikka nykyiset hoidot kuten tukihihan käyttö ja liikunta voivat helpottaa oireita, parantavaa hoitoa ei ole.

Herantiksen Lymfactin on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt geeniterapia, joka korjaa imunestejärjestelmän vaurioita. Se tuottaa ihmiselle luontaista, imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tutkimusten perusteella Lymfactin edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua vaurioalueella ja korjaa siten sekundääriseen lymfaturvotukseen johtaneen vaurion. Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimustyöhön Helsingin yliopistossa.

herantis_image_06

Kliininen kehitys

Käynnissä oleva Vaiheen 2 kliininen tutkimus AdeLE (”Adenoviral gene therapy for the treatment of LE”, eli adenovirusvälitteinen geeniterapia lymfaturvotuksen hoitoon) on Vaiheen 2 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus potilailla, jotka sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa sekundääristä lymfaturvotusta. AdeLE-tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida 40 potilasta Suomessa ja Ruotsissa, ja siinä arvioidaan yhden Lymfactin-annoksen tehokkuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä lumelääkkeeseen verrattuna potilaissa, joille tehdään imusolmukesiirtoleikkaus. Tutkimuksen ensisijaisiin vastemuuttujiin sisältyy käsivarren tilavuusmittaus, kvantitatiivinen lymfoskintigrafia sekä elämänlaadun arviointi.
Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen perusteella, johon rekrytoitiin 15 rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta sairastavaa potilasta, Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty. Vaiheen 1 tutkimus jatkuu potilaiden seurannalla.

AdeLE-tutkimukseen osallistuminen

Mikäli olet kiinnostunut osallistumisesta Vaiheen 2 AdeLE-tutkimukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä lähimmän tutkimukseen osallistuvan sairaalan tutkimushoitajaan. Tällä hetkellä aktiivisten tutkimuskeskusten sähköpostiosoitteet ovat:

  • Helsingin yliopistosairaala: tutkimushoitaja Kira Olenius, kira.e.olenius (at) hus.fi
  • Turun yliopistollinen keskussairaala: tutkimushoitaja Kati Lahtinen, kati.lahtinen (at) tyks.fi
  • Tampereen yliopistollinen sairaala: tutkimushoitaja Seija Rautiainen, seija.rautiainen (at) pshp.fi

Suosittelemme myös tutustumaan tutkimustiedotteeseen ja potilaan suostumuslomakkeeseen, jotka löytyvät suomeksi täältäruotsiksi täältä ja englanniksi täältä.

Lymfactin-esittelyvideo

Herantis on laatinut Lymfactin-esittelyvideon yhdysvaltalaisen potilasjärjestön LE&RN:n (Lymphatic Education & Research Network) kanssa. Video on katsottavissa täältä. LE&RN:n visio on maailma ilman lymfedeemaa.