Lymfactin® lymfaturvotukseen

Rintasyöpähoidon seurauksena potilaalle saattaa kehittyä lymfaturvotus, krooninen ja etenevä sairaus, joka johtaa tyypillisesti raajan pysyvään turvotukseen, rajoittuneeseen liikuntakykyyn ja turvotukseen. Markkinoilla ei ole lääkevalmisteita sen hoitoon.

herantis_image_04Rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvä lymfaturvotus (sekundäärinen lymfaturvotus) aiheutuu yleensä kainalon imusolmukkeiden poistoleikkauksen ja/tai sädehoidon jälkiseurauksena. Imusolmukkeiden poisto saattaa johtaa imuteiden vajaatoimintaan ja lopulta lymfaturvotukseen. Rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen yleisiä oireita ovat raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu, rasva- ja sidekudoksen kertyminen, heikentynyt haavan paraneminen sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka vaikuttaa voimakkaasti potilaan toimintakykyyn ja ulkonäköön sekä heikentää potilaan elämänlaatua ja henkistä jaksamista.

Markkinoilla ei ole saatavilla lääkevalmisteita rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon. Nykyiset hoitomenetelmät koostuvat pääasiassa muista kuin farmakologisista menetelmistä kuten hieronnasta ja liikunnasta yhdistettynä tukihihan käyttöön. Joskus oireenmukaisena hoitona käytetään rasvaimua. Vaikka tällaiset hoitomuodot voivat vähentää turvotusta, ne eivät kuitenkaan korjaa rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen perimmäistä syytä eli imusolmukkeiden poistoleikkauksen seurauksena vaurioitunutta imusuonistoa.

Rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon käytetään imusolmukesiirtoleikkausta, josta osa potilaista saa helpotusta oireisiinsa. Siirretyt imusolmukkeet kuitenkin liittyvät olemassa olevaan imusuonistoon vain harvoin. Kliiniset tutkimukset osoittavatkin, että imusuoniston toimintaa ei pystytä normalisoimaan pelkällä imusolmukesiirtoleikkauksella.

Lymfactinin prekliinisten tutkimusten perusteella imusolmukesiirto yhdessä Lymfactinin kanssa auttaa palauttamaan imuteiden ja imusolmukkeiden toiminnan käsitellyllä alueella. Tutkimustulosten perusteella uuskasvanut imusuonisto myös säilyy toimivana kohdekudoksessa ilman Lymfactinin uudelleenannostelua. Prekliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu valmisteeseen liittyvää toksisuutta. Näiden tutkimusten perusteella Yhtiö ja Yhtiön kliiniset neuvonantajat pitävät Lymfactinia yhdistettynä imusolmukesiirtoleikkaukseen lupaavana vaihtoehtona rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon.

herantis_image_06

Kliininen kehitys

Herantis on aloittanut Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen, jossa selvitetään kirurgisen imusolmukesiirron ja Lymfactinin yhdistelmähoidon turvallisuutta ja siedettävyyttä. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lääkeaihion alustavaa tehokkuutta. Tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida enintään 21 lymfaturvotuspotilasta kolmessa suomalaisessa tutkimuskeskuksessa (Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat). Potilasrekrytoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 aikana.

Tutkimuksesta kiinnostuneet potilaat, joilla on rintasyöpähoidon aiheuttama lymfaturvotus, voivat halutessaan ottaa yhteyttä lähimpään tutkimukseen osallistuvaan yliopistosairaalaan Suomessa:

 

  • Tampere (Tays/PSHP): Tutkimushoitaja Seija Rautiainen, Seija.Rautiainen (at) pshp.fi
  • Turku (Tyks/VSSHP):Tutkimushoitaja Kirsi Penttilä, Kirsi.Penttila (at) tyks.fi
  • Helsinki (HYKS/HUS): Tutkimushoitaja Kira Olenius, Kira.Olenius (at) hus.fi

Potilaiden vertaistuki ja lymfedeeman tunnettuus

Herantis on yhdysvaltalaisen potilasjärjestön LE&RN:n (Lymphatic Education & Research Network) jäsen. LE&RN:n visio on maailma ilman lymfedeemaa. Allekirjoita LE&RN:n vetoomus maailman terveysjärjestölle WHO:lle lymfedeeman tunnettuuden kasvattamiseksi. Vetoomuksen yhteydessä on video, jolla Hollywood-näyttelijä Kathy Bates ja monet muut kertovat miksi tämä on tärkeää. Suora linkki vetoomukseen ja videoon: http://lymphaticnetwork.us12.list-manage.com/track/click?u=9d43f6878904bc0393d915393&id=3e417f95fc&e=f5809c6f29