Lymfactin lymfaturvotukseen

Lymfaturvotus tarkoittaa kudoksen kroonista, etenevää turvotusta, joka johtuu imujärjestelmän puutteellisesta toiminnasta. Se on vammauttava, ulkonäköä muuttava sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Parantavaa hoitoa ei ole.

herantis_image_04Sekundäärinen lymfaturvotus (lymfedeema) on yleinen seuraus syöpähoidoista: Euroopassa ja USA:ssa diagnosoidaan vuosittain arviolta 150 000 syöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotustapausta. Lymfaturvotukseen ei ole parantavaa hoitoa tai hyväksyttyjä lääkkeitä. Nykyiset hoidot, kuten tukihihan käyttö ja liikunta, voivat helpottaa oireita. Taudin varhaisessa vaiheessa voidaan harkita imuteitä korjaavaa kirurgiaa.

Herantiksen patentoima Lymfactin on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt geeniterapia, joka korjaa imunestejärjestelmän vaurioita. Se tuottaa ihmiselle luontaista, imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Eläinmalleissa tehtyjen tutkimusten perusteella Lymfactin edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua. Siten se korjaa imuteiden vaurioita, jotka ovat johtaneet sekundääriseen lymfaturvotukseen. Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimustyöhön Helsingin yliopistossa.

herantis_image_06

Lymfactin on vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa

Käynnissä oleva vaiheen 2 kliininen tutkimus AdeLE (”Adenoviral gene therapy for the treatment of LymphEdema”, eli adenovirusvälitteinen geeniterapia lymfaturvotuksen hoitoon) on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus imusolmukesiirtoleikkauksen yhteydessä annettavalla Lymfactin-tutkimusvalmisteella rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon. AdeLE-tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida yhteensä 40 tutkittavaa Suomesta ja Ruotsista. Tutkimuksessa arvioidaan yhden Lymfactin-annoksen tehokkuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä lumelääkkeeseen verrattuna tutkittavilla, joille tehdään imusolmukesiirtoleikkaus. Tutkimuksen ensisijaisiin vastemuuttujiin sisältyy käsivarren tilavuusmittaus, kvantitatiivinen lymfoskintigrafia sekä elämänlaadun arviointi. Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen perusteella Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty. Tämä tutkimus, johon osallistui 15 tutkittavaa, jatkuu edelleen potilasseurannalla.

Osallistuminen AdeLE-tutkimukseen

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Vaiheen 2 AdeLE-tutkimukseen, löydät lisätietoja internetistä osoitteista lymfactin.fi (suomalaiset potilaat) ja lymfactin.se (ruotsalaiset potilaat). Voit myös ottaa suoraan yhteyttä tutkimushoitajiin:

  • Helsinki (Töölön sairaala/HUS): Tutkimushoitaja Kira Olenius, kira.e.olenius (at) hus.fi
  • Tampere (Tays/PSHP): Tutkimushoitaja Seija Rautiainen, seija.rautiainen (at) pshp.fi
  • Turku (Tyks/VSSHP): Tutkimushoitaja Riina Sonkkila, riina.sonkkila (at) tyks.fi
  • Tukholma (Karolinska Universitetssjukhuset Solna): Tutkimushoitaja Agneta Lindeberg, agneta.lindeberg (at) sll.se
  • Uppsala (Akademiska Sjukhuset): Tutkimushoitaja Anna Nilsson, anna.nilsson (at) surgsci.uu.se

Lymfactin-esittelyvideo

Herantis on laatinut Lymfactin-esittelyvideon yhdysvaltalaisen potilasjärjestön LE&RN:n (Lymphatic Education & Research Network) kanssa. Video on katsottavissa täältä.