Tietoa Lymfactin-tutkimukseen osallistumisesta

Haemme potilaita vuosien 2018-2019 aikana käynnissä olevaan AdeLE-tutkimukseen (”Adenoviral gene therapy for the treatment of LymphEdema”).


ONKO TEILLE KEHITTYNYT RINTASYÖPÄHOITOJEN SEURAUKSENA LYMFATURVOTUS?
Haemme osallistujia kliiniseen lääketutkimukseen, jossa selvitetään uuden Lymfactin-tutkimusvalmisteen tehoa ja turvallisuutta naisilla ja miehillä, joille on rintasyöpähoitojen seurauksena kehittynyt lymfaturvotus yläraajaan (nk. sekundäärinen lymfaturvotus). Hoidolla pyritään korjaamaan vaurioitunutta imukudosjärjestelmää ja vähentämään lymfaturvotusta yläraajassa.
Saatatte soveltua tutkimukseen, jos

  • olette 18-70 vuotias
  • rintasyöpähoidoistanne on kulunut vähintään 2 vuotta
  • lymfaturvotuksenne alkamisesta on kulunut enintään 5 vuotta
  • ette sairasta muuta vakavaa sairautta

Tutkimus on meneillään kolmessa yliopistosairaalassa Suomessa (Helsinki, Tampere, Turku). Tutkimuskäyntejä on yhteensä 14, joista merkittävin on imusolmukesiirtoleikkaus, jonka yhteydessä tutkittava on sairaalassa noin 5-7 päivää. Tutkimus suoritetaan lumelääkekontrolloituna, eli leikkauksen yhteydessä kudossiirteeseen annostellaan kerta-annoksena joko Lymfactin-tutkimusvalmistetta tai lumelääkettä. Imusolmukesiirtoleikkaus, joka on lymfaturvotuksen tavanomainen hoitokeino, sisältyy tutkimukseen riippumatta siitä kumpaa valmistetta tutkimukseen osallistuja saa.
Tutkimusvalmiste ja käynteihin liittyvät toimenpiteet ovat tutkittavalle maksuttomia. Tutkimuksen toimeksiantaja on Herantis Pharma Oyj.
Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, saatte siitä lisätietoja olemalla yhteydessä Teitä lähimpänä olevaan tutkimuskeskukseen:


Saatte lisätietoa tutkimuksesta eettisen toimikunnan hyväksymistä dokumenteista ”Tiedote tutkimuksesta” ja ”Suostumusasiakirja”, jotka löytyvät suomeksi täältä, ruotsiksi täältä ja englanniksi täältä.
Lisätietoa tutkimusvalmisteesta löydätte täältä.