Rekisteriseloste (GDPR)

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste suomeksi

1. Rekisterinpitäjä

Herantis Pharma Oyj, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo,

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Pekka Simula, 040-7300445

3. Rekisterin nimi

Herantis Pharma Oyj:n tiedotusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Herantis Pharma Oyj:n viestinnän jakelu siitä kiinnostuneille tahoille, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä tahoista: nimi, sähköpostiosoite, yritys, kiinnostuksen kohteet Herantis Pharma Oyj:n toiminnassa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisteröityjen tahojen itse Herantis Pharma Oyj:lle toimittamista tiedoista. Rekisteröidyn tahon tiedot poistetaan rekisteristä viivytyksettä tämän pyynnöstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Herantis Pharma Oyj:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info (at) herantis.com, otsikkona Rekisteritietojen tarkistus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info (at) herantis.com, otsikkona Rekisteritietojen tarkistus.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Herantis Pharma ei käsittele luovuta rekisterin tietoja mihinkään näistä tarkoituksista.