Finvector Vision Therapies on aloittanut välimiesmenettelyn Herantis Pharman tytäryhtiötä Laurantis Pharmaa ja osaa sen entisiä osakkeenomistajia vastaan

Finvector Vision Therapies on aloittanut välimiesmenettelyn Herantis Pharman
tytäryhtiötä Laurantis Pharmaa ja osaa sen entisiä osakkeenomistajia vastaan
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 9.3.2015 kello 12:00

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") 99,0 prosenttisesti omistaman tytäryhtiön
Laurantis Pharma Oy:n ("Laurantis") osakkeenomistaja Finvector Vision Therapies
Ltd ("Finvector") on saattanut vireille välimiesmenettelyn Laurantista ja osaa
sen entisiä osakkeenomistajia vastaan. Finvector hakee Laurantista koskevan
osakassopimuksen rikkomukseen vedoten Laurantikselta ja osalta sen entisiä
osakkeenomistajia yhteisvastuullisesti korkoineen ja kuluineen noin 1.000.000
euron suuruista korvausta.

Herantis  muodostui  kahden  suomalaisen  lääkekehitysyhtiön yhdistymisestä
29.4.2014, kun Herantis (silloin Hermo Pharma Oy) hankki osakevaihdolla 99,0
prosenttia Laurantiksen osakekannasta. Finvector katsoo, että Laurantiksen
osakekannan hankinnan yhteydessä on rikottu Laurantista koskevaa voimassa
ollutta osakassopimusta.

Herantiksen  näkemyksen  mukaan  väitettyä  osakassopimusrikkomusta ei ole
tapahtunut, ja Finvectorin esittämä vaade on perusteeton. Välimiesmenettely
käydään Suomessa ja riitaan sovelletaan Suomen lakia.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen  lymfaturvotus.  Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ
Helsinki Oy:n First North -listalla.