Herantis Pharma aloittaa potilasrekrytoinnin Lymfactin-tutkimusvalmisteen kliiniseen tutkimukseen rintasyöpähoitojen aiheuttamassa lymfaturvotuksessa

Herantis Pharma aloittaa potilasrekrytoinnin Lymfactin-tutkimusvalmisteen kliiniseen tutkimukseen rintasyöpähoitojen aiheuttamassa lymfaturvotuksessa

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 18.5.2016 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") on aloittanut potilasrekrytoinnin kliiniseen tutkimukseen Lymfactin-lääkeaihiolla rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidossa. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on osoittaa Lymfactin-tutkimusvalmisteen turvallisuus ja siedettävyys. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lääkeaihion alustavaa tehokkuutta.

"Lymfactin on malliesimerkki uudistavasta eli regeneratiivisesta lääketieteestä", kertoo Herantiksen lääketieteellinen johtaja Burkhard Blank. "Ihmisen luontainen kasvutekijä valjastetaan oikeaan tarkoitukseen eli kasvattamaan vaurioituneelle alueelle uusia imuteitä. Lymfactin pyrkii siis korjaamaan lymfaturvotuksen perimmäisen syyn. Toistaiseksi lymfaturvotukseen ei tunneta tehokasta hoitoa."

"Lymfaturvotuksen tunnettuus on kasvanut huimasti, kiitos Hollywood-näyttelijä Kathy Batesin ja muiden potilaiden rohkeuden ja aktiivisuuden", kiittää Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Ongelman laajuus myönnetään ja tahtoa tilanteen parantamiseksi löytyy aina USA:n senaattia myöten. Uskomme vahvasti, että Lymfactin voi tarjota ensimmäisen tehokkaan hoidon tähän elämänlaatua vakavasti heikentävään ja invalidisoivaan sairauteen. Tämä on myös ensimmäinen kerta maailmassa, kun ihmisen imusuonistoa pyritään korjaamaan geeniterapian avulla."

Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskeskus on Helsingin yliopistollinen keskussairaala, joka hakee nyt tutkimukseen potilaita joilla on rintasyöpähoitojen aiheuttama lymfaturvotus. Kaksi muuta suomalaista tutkimuskeskusta on tarkoitus avata myöhemmin kuluvana vuonna. Tutkimukseen pyritään rekrytoimaan enintään 18 potilasta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Herantis Pharma Oyj, Katarina Jääskeläinen, projektipäällikkö, puh. +358 50 3055 582
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Sekundäärinen lymfaturvotus

Rintasyöpähoidon takia tehtävä imusolmukkeiden poistoleikkaus aiheuttaa noin 20% potilaista sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu. Markkinoilla ei ole hyväksyttyjä lääkevalmisteita rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.

Lymfactin

Lymfactin on adenovirukseen pohjautuva geeniterapiavalmiste, joka tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tutkimusten perusteella sen uskotaan edistävän uusien toimintakykyisten imuteiden uudiskasvua ja korjaavan siten imujärjestelmän vaurioita, jotka ovat johtaneet lymfaturvotuksen kehittymiseen. Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen Helsingin Yliopistossa. Herantis on lisäksi patentoinut yhdistelmähoidon, joka voi mahdollistaa Lymfactinin käytön myös primäärisen lymfaturvotuksen hoitoon.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Kunkin kehityshankkeen kesto ja laajuus riippuu sairaudesta, lääkeaihion tyypistä ja muista tekijöistä.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy innovatiivisten lääkeaihioiden varhaiseen kliiniseen kehitykseen sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Kehitystyön painopisteenä on regeneratiivinen eli uudistava lääketiede, jossa yhtiöllä on kaksi vaikutusmekanismiltaan uutta lääkeaihiota: CDNF hermorappeumasairauksiin kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon, sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon ja mahdollisesti myös primäärisen lymfaturvotuksen hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com