Herantis Pharma aloitti vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytoinnin, odottaa tuloksia arvioitua nopeammin

Herantis Pharma aloitti vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytoinnin,
odottaa tuloksia arvioitua nopeammin
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 7.1.2015 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj on käynnistänyt potilasrekrytoinnin vaiheen 2 kliiniseen
silmätippatutkimukseen aikataulun mukaisesti. Yhdysvaltain lääkeviranomaisen
FDA:n   hyväksymään   tutkimukseen  rekrytoidaan  Yhdysvalloissa  150
kuivasilmäisyydestä kärsivää tutkimushenkilöä, jotka satunnaistetaan kolmeen
tutkimusryhmään. Eri tutkimusryhmiin kuuluvat henkilöt saavat sokkoutetusti joko
lumelääkettä  tai  eri vahvuisia cis-UCA-silmätippoja neljän viikon ajan.
Tutkimuksen  tavoite  on  verrata  cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta ja
tehokkuutta lumelääkkeeseen kuivasilmäisyyden hoidossa.

Tutkimusvaiheen  suorittaa Ora Inc, joka on maailman johtava riippumaton
silmätautien kliinisiin tutkimuksiin ja tuotekehitykseen erikoistunut yritys.
Herantis on tehnyt  cis-UCA-silmätippoihin liittyvää yhteistyötä Oran kanssa jo
noin kolmen vuoden ajan.

"Cis-UCA-silmätippojen kehitys on edennyt hyvin, mihin on varmasti osaltaan
vaikuttanut  kaikkien  osapuolien  usko projektiin ja huipputiimi. Vaikka
potilasrekrytoinnin vaatimaa aikaa on aina vaikea ennustaa, Oran kehittämä
menetelmä  vähentää  tällaisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä.
Arvioimmekin, että pääsemme tiedottamaan tutkimuksen alustavista tuloksista jo
syyskuussa 2015", toteaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula.

"Kuivasilmäisyydestä kärsii Euroopassa ja Yhdysvalloissa arviolta jopa 45
miljoonaa ihmistä", lisää Burkhard Blank, LT, Herantiksen lääketieteellinen
johtaja.  "Markkinoilla olevat, oireita lievittävät valmisteet eivät auta
tulehdukselliseen kuivasilmäisyyteen, jonka hoitoon USA:n lääkeviranomainen FDA
on hyväksynyt vain yhden reseptilääkkeen. EU:n alueella niitä ei ole hyväksytty
lainkaan. Uskomme, että cis-UCA-silmätipoista on kehitettävissä merkittävästi
nykyisiä parempi tuote monille kuivasilmäisyydestä kärsiville, joita nykyiset
lääkkeet eivät auta."

Herantis Pharman tavoitteena on tiedottaa vaiheen 2 tutkimuksen ensimmäisistä
tuloksista viimeistään syyskuussa 2015. Aiemmin yhtiö arvioi tiedottavansa
tuloksista vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt
kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja
mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on lääkeaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden
hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa
Oran  toteuttamassa  tutkimuksessa,  jossa simuloitiin vaiheen 2 kliinistä
tutkimusta. Tämä tutkimus soitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste
vähensi sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli
tehokkaampi kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty
reseptilääke kuivasilmäisyyden hoitoon. Cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta on
lisäksi tutkittu vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 37
tervettä  vapaaehtoista  tutkimushenkilöä. Tutkimuksen perusteella cis-UCA-
silmätippojen uskotaan olevan turvallisia ja hyvin siedettyjä suunnitellussa
vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen
ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään
normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen
1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista
annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa
pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa
potilaissa,  jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke
kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta
myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma OyjHerantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n First North -listalla.