Herantis Pharma ilmoittaa HER-096:n prekliinisten tutkimustulosten julkaisusta Cell Chemical Biology -julkaisusarjassa

Herantis Pharma Oyj | Lehdistötiedote | 01.12.2023 klo 09:00:00 EET

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, ilmoitti tänään artikkelista Cell Chemical Biology tiedejulkaisussa otsikolla:

“HER-096 is a CDNF-derived brain-penetrating peptidomimetic that protects dopaminergic neurons in a mouse synucleinopathy model of Parkinson’s disease” (”HER-096 on CDNF:stä johdettu aivoihin kulkeutuva peptidomimeetti, joka suojaa hermosoluja Parkinsonin taudin synukleopatia-hiirimallissa”).

Julkaisu esittää ihonalaisesti annostellun HER-096:n prekliinisen kehitysdatan, mukaan lukien farmakokinetiikan ja yhdisteen jakautumisen (distribuution) hiirellä ja rotalla, sekä esittää sen terapeuttiset vaikutukset ikääntyneiden hiirien Parkinsonin taudin mallissa.

Linkki artikkeliin (avoin julkaisu): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451945623004208

“Julkaisussa osoitetaan HER-096:n kulkeutuminen veriaivoesteen läpi ja sen terapeuttinen potentiaali erittäin relevantissa hermorappeumaeläinmallissa”, kertoo tutkimustyön ohjaaja ja Herantis Pharman tieteellinen johtaja Henri Huttunen. ”Asiantuntevan tiimimme ja yhteistyöverkostomme ansiosta olemme edistäneet HER-096:n kehitystä ripeästi sen jälkeen, kun valitsimme sen prekliiniseksi kandidaatiksi toukokuussa 2021.”

Herantis Pharma ilmoitti 25.10.2023 terveillä vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä tehdyn HER-096:n vaiheen 1a kliinisen tutkimuksen positiivisista tuloksista:

  • HER-096 vaiheen 1a kliininen tutkimus saavutti kaikki ensi- ja toissijaiset päätemuuttujat,
  • HER-096:n ihonalaiset kertainjektiot olivat nuorilla ja vanhemmilla terveillä vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä yleisesti turvallisia ja hyvin siedettyjä,
  • HER-096:n imeytyi nopeasti ihonalaisen annostelun jälkeen ja läpäisi veriaivoesteen.

Cell Chemical Biology -tiedejulkaisu:

Cell Chemical Biology (https://www.cell.com/cell-chemical-biology/home) on Cell Press -kustantajan julkaisema vertaisarvioitu tiedejulkaisusarja, joka julkaisee kemian ja biologian rajapinnassa tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 1

S-posti: ir@herantis.com
 
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n on todettu olevan turvallinen, hyvin siedetty ja veri-aivoesteen tehokkaasti läpäisevä tutkimuslääke.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com