Herantis Pharma ja Nanoform solmivat yhteistyösopimuksen toteutettavuuden osoittamiseksi

Yhtiötieodote

Herantis Pharma Oyj

9.2.2021 klo 8:10 EET

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, ilmoitti tänään solmineensa tyhteistyösopimuksen biologisen konseptin ttoteutettavuuden osoittamiseksi innovatiivisia lääkeaineiden nanopartikkeleita kehittävän Nanoform Finland Oyj:n kanssa. Yhteistyösopimuksen puitteissa on tarkoitus suorittaa korkeintaan kaksi Herantiksen CDNF-terapiaan liittyvää lääkeaineen formulaatiotutkimusta, joiden avulla pyritään osoittamaan Nanoformin nanopartikkeliteknologian toteutettavuus liittyen nenänsisäiseen annosteluun.

Saatuaan valmiiksi Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen, missä tutkittiin CDNF-molekyyliä Parkinsonin taudin hoidossa, Yhtiö tiedotti siirtyvänsä lääkekehityksessä eteenpäin keskittymällä tutkimaan vaihtoehtoisia vähemmän kajoavia annostelureittejä, kuten esimerkiksi nenänsisäistä lääkeaineen annostelua. Tämän strategian tavoitteena on suunnata hoito aikaisemman vaiheen potilaille, nopeuttaa kehitysaikatauluja sekä edistää mahdollisia kumppanuusneuvotteluja. Samanaikaisesti Yhtiön käynnissä olevan CDNF-molekyylin nenän sisäisen annostelun kehitysohjelman kanssa, Nanoformin kanssa tehtävä yhteistyöprojekti tuo erikseen lisätietoa mahdollisesta parannuksesta CDNF-lääkeaineen kulkeutumisesta aivoihin käyttäen nenänsisäistä annostelua. Tämä yhteistyö täydentää Herantiksen nykyistä kehitysohjelmaa, missä pyritään löytämään vaihtoehtoisia annostelureittejä CDNF-molekyylille. Sopimuksen puitteissa Nanoform toteuttaa korkeintaan kaksi tutkimusta, joiden tarkoituksena on osoittaa Herantiksen CDNF-molekyyliin perustuvien nanopartikkeleiden toteutettavuus.

“CDNF on yksi harvoista kliinisesessä kehityksessä olevista molekyyleistä, jolla on mahdollista vaikuttaa Parkinsonin taudin etenemiseen. CDNF-molekyylin nenänsisäiseen annosteluun tähtäävä projekti on Herantikselle tärkeä ja se parantaa CDNF-molekyylin onnistumisen mahdollisuuksia keskushermostosairauksien hoitona. Olemme innoissamme voidessamme arvoida Nanoformin teknologiaa osana tätä tavoitetta ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä. Toiveenamme on, että yhteistyön myötä voidaan löytää uusia hoitomahdollisuuksia Parkinsonin tautia ja muita hermorappeumasairauksia sairastaville potilaille,” sanoi Craig Cook, Herantiksen toimitusjohtaja.

“Olemme ilahtuneita voidessamme viimeistellä yhteistyösopimus sekä aloittaa kumppanuus Herantiksen kanssa. Sekä biologisten että pienimolekyyylisten lääkeaineiden annostelu aivoihin on hyvin vaikeaa ja uskomme vakaasti, että nanopartikkeleilla tulee olemaan merkittävä rooli annostelun tehostamisessa ja mahdollistamisessa. Olemme innoissamme voidessamme tutkia miten nanopartikkelimme voisivat mahdollistaa lääkkeiden annostelun aivoihin ja siten ratkaista tähän liittyviä ongelmia,” sanoi Christian Jones, Nanoformin kaupallinen johtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi:  +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.