Herantis Pharma ja Renishaw yhteistyöhön kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin taudissa

Herantis Pharma ja Renishaw yhteistyöhön kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin taudissa

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 25.10.2016 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") ja Renishaw plc ("Renishaw") ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, joka koskee ensimmäistä kliinistä tutkimusta Herantiksen CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudissa. Sopimuksen mukaan CDNF:ää annostellaan tutkimuspotilaille Renishaw:n kehittämällä lääketieteellisellä laitteella, ja Renishaw osallistuu kliinisen tutkimuksen kustannuksiin Herantiksen kanssa. Yhtiöt arvioivat kliinisen tutkimuksen tulosten hyödyttävän sekä Herantiksen että Renishaw:n kehitystyötä.

"Yhteistyö Renishaw:n kanssa on meille erittäin arvokasta", toteaa Sigrid Booms, Herantiksen kliinisen kehityksen johtaja. "Sen lisäksi että voimme hyödyntää heidän kehittämäänsä innovatiivista teknologiaa, saamme myös käyttöömme kokeneen kansainvälisen yhtiön resurssit ja asiantuntemuksen."

Herantis ja Renishaw ovat jäseniä konsortiossa joka valmistelee parhaillaan noin kuuden miljoonan euron suuruista apurahasopimusta EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta kyseiseen kliiniseen tutkimukseen liittyen. Kliiniselle tutkimukselle on myös jätetty lupahakemukset. Pitkittyneen lupaprosessin ja EU-rahoitusneuvotteluiden myötä potilasrekrytoinnin suunniteltu käynnistämisaika on siirretty vuoden 2016 lopusta vuoden 2017 ensimmäiselle puoliskolle.

Renishaw on globaali yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Isossa-Britanniassa. Renishaw keskittyy mm. tarkkuusmittauksiin ja -työstöön, terveydenhuoltoon sekä spektroskopiaan. Yhtiö kehittää innovatiivisia tuotteita joiden avulla sen asiakkaat voivat parantaa esimerkiksi tuotantoprosessiensa laatua ja tarkkuutta tai lääketieteellisten toimenpiteiden toimivuutta.

Yhteistyöllä Renishaw:n kanssa tai edellä mainitulla aikataulun muutoksella ei ole vaikutusta Herantiksen näkymiin tai ohjeistukseen.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu aivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta. Taudin ensimmäisiä oireita ovat mm. vapina, liikkeiden hitaus sekä lihasjäykkyys. Vaikka taudin motorisia voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata hidastaa, ja lääkkeet voivat menettää tehonsa taudin edetessä tai niiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Lisäksi Parkinsonin tauti aiheuttaa edetessään ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin nykyiset Parkinson-lääkkeet eivät auta. Parkinsonin tautia sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on solulimakalvostolla ilmentyvä, hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisessä tutkimusohjelmassa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi useissa Parkinsonin taudin malleissa. Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon ja tekee prekliinistä työtä ALS-lääkkeen  kehittämiseksi.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa useisiin sairauksiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. CDNF pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy innovatiivisten lääkeaihioiden varhaiseen kliiniseen kehitykseen sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Kehitystyön painopisteenä on regeneratiivinen eli uudistava lääketiede, jossa yhtiöllä on kaksi vaikutusmekanismiltaan uutta lääkeaihiota: CDNF hermorappeumasairauksiin kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon, sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon ja mahdollisesti myös primäärisen lymfaturvotuksen hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com