Herantis Pharma julkaisee esittelyvideon Parkinsonin taudin hoitoon kehitettävästä CDNF-lääkeaihiosta

Herantis Pharma julkaisee esittelyvideon Parkinsonin taudin hoitoon kehitettävästä CDNF-lääkeaihiosta

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 29.3.2018 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj  ("Herantis") on julkaissut esittelyvideon, joka selittää miten yhtiön innovatiivinen CDNF-lääkeaihio toimii. Esittelyvideo on nähtävissä Herantiksen verkkosivustolla osoitteessa http://herantis.com/media/videos/?lang=fi. CDNF:n kehityshanke tähtää läpimurtoon Parkinsonin taudin hoidossa.

"Osana EU:n rahoittamaa yhteistyötä Euroopan Parkinson-yhdistyksen EPDA:n kanssa haluamme edesauttaa Parkinsonin taudin ymmärtämistä", kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Esittelyvideo selittää lyhyesti mistä Parkinsonin taudissa on kyse ja näyttää miten CDNF-lääkeaihiomme pyrkii suojaamaan dopamiinia tuottavia hermosoluja rappeutumiselta. Tämän ansiosta taudin eteneminen voi hidastua tai jopa pysähtyä."

Herantis aloitti maailman ensimmäisen kliinisen tutkimuksen CDNF-lääkeaihiolla vuonna 2017. Vaiheen 1-2 satunnaistettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus arvioi CDNF:n turvallisuutta ja alustavaa tehokkuutta lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimukseen osallistuu yhteensä 18 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta kolmessa yliopistosairaalassa Suomessa ja Ruotsissa. Potilasrekrytointi on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 aikana. Lisätitietoa kliinisestä tutkimuksesta löytyy tutkimuksen verkkosivustolta https://treater.eu/.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta. Tyypillisiä ensimmäisiä oireita ovat mm. vapina, lihasjäykkyys sekä liikkeiden hitaus. Vaikka taudin motorisia oireita voidaan hoitaa lääkkein, sen etenemistä ei osata hidastaa. Lääkkeet voivat menettää tehonsa taudin edetessä tai niiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Lisäksi Parkinsonin tauti aiheuttaa edetessään ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin nykyiset Parkinson-lääkkeet eivät auta. Parkinsonin tautia sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä maailmassa.

CDNF

CDNF on uusi lääkeaihio hermorappeumasairauksien hoitoon. CDNF-proteiinia ilmenee luontaisesti ihmisen verenkierrossa ja aivoselkäydinnesteessä. Sillä on hermosoluja suojaavia ja niiden toipumista auttavia ominaisuuksia. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti. Prekliinisissä tutkimuksissa osoitetun tehokkuuden rohkaisemana Herantis on käynnistänyt ensimmäisen satunnaistetun vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa. Kliininen tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horisontti 2020 rahoitussopimuksella numero 732386.

CDNF on osoittautunut turvalliseksi prekliinisissä tutkimuksissa sekä ensimmäisissä potilashoidoissa. Parkinsonin tautimalleissa se on sekä suojannut keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttanut toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Tämä viittaa mahdollisuuteen muuttaa Parkinsonin taudin kulkua. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. Alustavissa prekliinisissä tutkimuksissa CDNF on osoittanut potentiaalia myös ALS:n hoidossa. CDNF-lääkekehitys pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopistossa.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com