Herantis Pharma julkaisee heinä – syyskuun uutiskirjeen

Herantis Pharma Plc
Lehdistötiedote 15.9.2020 kello 09:00
 
Herantis Pharma Oyj (”Herantis”) on julkaissut heinä-syyskuun 2020 uutiskirjeensä, joka on tämän lehdistötiedotteen liitteenä. Herantiksen osakkeenomistajille suunnattu uutiskirje julkaistaan joka toinen kuukausi yhtiön verkkosivustolla. Uutiskirjeen voi myös tilata lähetettäväksi sähköpostitse
 

Yhteystiedot lisätietoja varten:
Julie Silber / Gabriela Urquilla

JG-IR

Tel: +46 (0)7 93 486 277 / +46 (0)72-396 72 19

Email:ir@herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla ”HRTIS” sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”. Herantiksen uutiskirjeet voi tilata osoitteesta https://herantis.com/tilaa.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Liite

Newsletter_Sep_2020_FIN.pdf