Herantis Pharma julkaisee Lymfactin-esittelyvideon keskeisen potilasjärjestön LE&RN:n kanssa

Herantis Pharma julkaisee Lymfactin-esittelyvideon keskeisen potilasjärjestön LE&RN:n kanssa

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 23.1.2017 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") on julkaissut esittelyvideon innovatiivisesta Lymfactin-lääkeaihiostaan, jota se kehittää lymfaturvotuksen hoitoon. Nykyisten oireenmukaisten hoitojen sijaan Lymfactin pyrkii parantamaan lymfaturvotusta aiheuttavat vauriot. Video julkaistaan yhteistyössä keskeisen yhdysvaltalaisen lymfaturvotukseen keskittyvän potilasjärjestön LE&RN:n (Lymphatic Education & Research Network) kanssa LE&RN:n virtuaalisessa näyttelyssä. LE&RN on laajentamassa toimintaansa USA:sta myös Eurooppaan.

Video on nähtävissä LE&RN:n verkkosivustolla osoitteessa http://lymphaticnetwork.org osiossa "Virtual Expo" (englanniksi) ja Herantiksen verkkosivustolla osoitteessa http://herantis.com/media/videos (suomeksi ja englanniksi).

"Yhteistyö LE&RN:n kanssa on tärkeä osa potilaskeskeistä ajatteluamme", kertoo Pekka Simula, Herantiksen toimitusjohtaja. "Lymfaturvotuksesta kärsivät potilaat odottavat epätoivoisesti uusia hoitoja. Uskomme että Lymfactin voi tulevaisuudessa parantaa potilaiden elämänlaatua merkittävästi; lisäksi arvostamme kovasti LE&RN:n kokonaisvaltaista työtä potilaiden hyvinvoinnin eteen. Myös taudin tunnettuus on tärkeää: monia potilaita auttaa jo se, että he tietävät mitä sairastavat ja ymmärtävät etteivät ole yksin tautinsa kanssa."

Lymfactin on maailman ensimmäinen kliiniseen vaiheeseen edennyt, imusuoniston vaurioita korjaava geeniterapia. Käynnissä oleva Vaiheen 1 kliininen tutkimus keskittyy rintasyöpähoitojen aiheuttamaan lymfaturvotukseen ja sen ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuonna 2017. Lymfactin perustuu professori Kari Alitalon tieteelliseen tutkimukseen Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Sekundäärinen lymfaturvotus

Rintasyöpähoidon takia tehtävä imusolmukkeiden poistoleikkaus aiheuttaa noin 20% potilaista sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu. Markkinoilla ei ole hyväksyttyjä lääkevalmisteita rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.

Lymfactin

Lymfactin on geeniterapiavalmiste, joka tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tutkimusten perusteella se edistävää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua ja korjaa siten imujärjestelmän vaurioita, jotka ovat johtaneet sekundäärisen lymfaturvotuksen kehittymiseen. Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen Helsingin Yliopistossa. Herantis on lisäksi patentoinut yhdistelmähoidon, joka voi mahdollistaa Lymfactinin käytön myös muiden lymfaturvotuksien hoitoon.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Kunkin kehityshankkeen kesto ja laajuus riippuu sairaudesta, lääkeaihion tyypistä ja muista tekijöistä.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com