Herantis Pharma julkaisee tieteellisen komitean kokoonpanon

Herantis Pharma Oyj

Lehdistötiedote 25.10.2021 klo 9:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään yhtiön tieteellisen komitean (Scientific Advisory Board, SAB) muodostamisesta. Komitean puheenjohtajana toimiva Anders Gersel Pedersen (tiedote 14.9.2021) ja sen muut jäsenet ovat johtavissa asemissa olevia keskushermosto- ja hermorappeumasairauksien huippuasiantuntijoita. Komitea toimii yhdessä Herantiksen johdon kanssa tehtävänään edistää yhtiön rhCDNF (rekombinantti humaani CDNF) ja HER-096 (xCDNF) -lääkeaihioiden kliinisen kehityksen suunnitelmaa.

“Maineikkaista tiedealan huippuasiantuntijoista kokoamamme tieteellinen komitea tarjoaa Herantis Pharmalle tulevina kuukausina ja vuosina ajanmukaista neuvontaa jatkaessamme lääkekehitysprojektiemme tutkimus- ja kehitysponnisteluja,” kertoo Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook. ”Jokainen komitean jäsen tuo ryhmään ainutlaatuisen, kattavan kokemuksen lääkkeiden  kehityksestä niiden varhaisesta tutkimuksesta aina loppuvaiheen kliinisiin tutkimuksiin saakka. Uskon näiden terävien ja kokeneiden henkilöiden auttavan meitä merkittävästi kehittäessämme uusia taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja vahvuutenamme muun muassa biomarkkeridata, sekä hermosolujen suojaamisesta ja veri-aivoesteen läpäisystä saadut lupaavat tulokset .”

Herantis Pharman tieteellisen komitean jäsenet:

Anders Gersel Pedersen toimi 19 vuotta Lundbeckillä, joista vuodet 2013-2019 hän toimi tutkimus- ja kehitysorganisaation johtajana. Anders on parhaillaan Hansa Biopharman hallituksen jäsen ja yhtiön tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja. Vuodesta 2003 lähtien hän on toiminut hallituksen jäsenenä (aikaisemmin puheenjohtajana) vasta-ainetuotteiden kehitykseen erikoistuneessa, alan johtavassa Genmab A/S -bioteknologiayhtiössä sekä vuodesta 2009 rokotteisiin erikoistuneen Bavarian Nordic -yhtiön hallituksen jäsenenä (parhaillaan varapuheenjohtajana).  Hän toimi myös yli 10 vuotta (2000-2011) TopoTarget -yhtiön hallituksessa ja 12 vuotta (2005-2018) lääkealalla toimivan ALK-Abello -yhtiön hallituksessa. Marraskuussa 2020 hän aloitti Aelis Farman hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös toiminut Eli Lillyn palveluksessa 11 vuotta onkologian kansainvälisen kliinisen tutkimuksen johtajana. Anders Gersel Pedersen valmistui lääkäriksi ja väitteli lääketieteen tohtoriksi neuro-onkologiasta Kööpenhaminan yliopistosta. Hänellä on myös liiketaloustieteen tutkinto Copenhagen Business School’ista. Hän on sisätautilääketieteen alan Danish Society of Internal Medicine -seuran jäsen.

Alberto Espay toimii johtajana ja professorina Cincinnatin yliopiston yhteydessä toimivassa James J. and Joan A. Gardner Family Center for Parkinson’s Disease and Movement Disorders -tutkimuskeskuksessa (OH, USA). Hän on julkaissut yli 300 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, 30 lukua alan kirjallisuudessa ja seitsemän kirjaa. Hänen tutkimustyönsä ja kliiniset tutkimukset keskittyvät Parkinsonin taudin motoristen oireiden ja käytösilmiöiden mittaamiseen sekä taudin aiheuttamien toiminnallisten liikehäiriöiden ymmärtämiseen ja hallintaan. Espay on toiminut puheenjohtajana American Academy of Neurology -yhdistyksen liikehäiriöihin keskittyvässä jaostossa (Movement Disorders Section), Movement Disorders -tutkimusjulkaisun (International Parkinson and Movement Disorder Society MDS’n virallinen julkaisu) varapäätoimittajana sekä Parkinson Study Group -verkoston johtoryhmässä. Parhaillaan hän toimii MDS:n teknologiatyöryhmän sekä MDS:n Etelä- ja Pohjois-Amerikan jaoston puheenjohtajana. Espay on myös Mexican Academy of Neurology -yhdistyksen kunniajäsen. Koulutukseltaan hän on neurologi Indianan yliopistosta. Hänellä on myös kliinisen epidemiologian ja terveydenhuollon tutkinto Toronton yliopistosta, jossa hän opiskeli liikehäiriöiden kliinisiä vaikutuksia ja sähköfysiologiaa.

David Dexter on Parkinson’s UK -järjestön apulaistutkimusjohtaja ja Imperial College London -yliopiston neurofarmakologian professori. Kolmen viimeisimmän vuoden ajan hän on johtanut Euroopan suurimman potilasvetoisen Parkinsonin taudin hyväntekeväisyysjärjestön, Parkinson UK:n, rahoitusstrategiaa, joka kattaa lääkekehityksen kaikki vaiheet lääkekandidaattien etsinnästä kliinisiin tutkimuksiin. Dexter aloitti ammattiuransa Imperial College London -yliopistossa, aluksi lehtorina, edeten sitten professoriksi vuonna 2012 ja aivotutkimusosaston (Division of Brain Sciences) varajohtajaksi vuonna 2014. Hän perusti Parkinson’s UK -järjestön maailmanlaajuisesti arvostetun aivokudospankin edistämään uusien lääkkeiden löytämistä ja tieteellistä tutkimusta. Dexterillä on ollut merkittävä rooli lääkekehityksessä hänen tunnistettuaan kolme kuudesta Parkinsonin tautia aiheuttavasta prosessista. Kliinisissä tutkimuksissa hänen merkittävimmät saavutuksensa koskevat raudan kelatoinin vaikutusta Parkinsonin taudin etenemisen hidastumiseen. Aloitettuaan Parkinson UK -järjestön palveluksessa hän on onnistuneesti muokannut rahoitushakemusten vertaisarviointiprosessia. Ainutlaatuisella uudella rahoitusmallilla järjestö on rahoittanut virtuaalisia bioteknologiaprojekteja nopeuttamaan lääkekehitystä. Dexter on koulutukseltaan neurofarmakologian tohtori tutkimusaiheenaan raudan ja oksidatiivisen stressin rooli Parkinsonin taudin etiologiassa.

Daniele Bravi toimii apulaisprofessorina liikehäiriöiden tutkimuskeskuksessa San Raffaele Instituutissa Roomassa vastuualueenaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kliininen tutkimus. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus lääketeollisuudessa ylimmän johdon ja lääkekehityksen tehtävissä. Aikaisemmin hän on toiminut Lundbeckin Parkinsonin taudin lääkekehityksen strategiajohtajana, lääketieteellisenä johtajana ja lääkekehityksen johtajana Lundbeck USA:n palveluksessa, tieteellisenä johtajana Lundbeck Instituutissa sekä johtajana Lundbeck Pharmalla Kööpenhaminassa alueinaan kliininen tutkimus Keski-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kanadassa. Työssään Bravi on edistänyt lääkkeiden kehitystä ja kaupallistamista keskushermostosairauksiin (masennus, skitsofrenia, Parkinsonin tauti ja Alzheimerin tauti), diabetekseen, syöpäsairauksiin sekä luuston sairauksiin. Hän on toiminut EFPIAn kliinisen kehityksen työryhmässä ja European School for Scientific and Regulatory Affairsin luennoitsijana sekä julkaissut useita neurotieteiden alan artikkeleita.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber / Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)79-348 62 77/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi +358 9 25 380 225, Ruotsi +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com