Herantis Pharma käynnistää ei-invasiivisen CDNF-kehityshankkeen, tiedottaa lisenssisopimuksesta Helsingin yliopiston kanssa

Herantis Pharma käynnistää ei-invasiivisen CDNF-kehityshankkeen, tiedottaa lisenssisopimuksesta Helsingin yliopiston kanssa

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 6.7.2018 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") tiedotti tänään käynnistäneensä ei-invasiivisen CDNF-kehityshankkeen laajentaakseen CDNF:n käyttömahdollisuuksia Parkinsonin taudin ja mahdollisesti muiden hermorappeumasairauksien hoidossa. Herantis ja Helsingin yliopisto ovat solmineet tähän liittyvän lisenssisopimuksen, jonka mukaisesti Herantis saa maailmanlaajuisen yksinoikeuden kehittää ei-invasiivisia CDNF-hoitosovelluksia, jotka pohjautuvat luonnollisesta CDNF:stä johdettuun molekyyliin.

Herantis tutkii luonnollista CDNF:ää Vaiheen 1-2 kliinisessä tutkimuksessa, joka on parhaillaan käynnissä kolmessa eurooppalaisessa yliopistosairaalassa. Tässä tutkimuksessa CDNF annostellaan suoraan aivoihin käyttäen lääketieteellistä laitetta, joka soveltuu Parkinson-potilaille. Jatkossa yhtiö tulee hyödyntämään lääkekehitysosaamistaan edistääkseen myös ei-invasiivisen CDNF:n kehitystä, jotta uudet löydökset voidaan tuoda kliinisiin tutkimuksiin.

"Ei-invasiivinen CDNF on merkittävä lisä patenttisalkkuumme, ja se kasvattaa CDNF-kehitysohjelmamme profiilia ja arvoa. Yhtiömme keskittyy kehittämään ainutlaatuisia lääkeaihioitamme niitä tarvitseville potilaille, ja strategiaamme kuuluu etsiä uusia mahdollisuuksia parantaa teknologiaamme ja laajentaa sen sovelluksia", totesi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Laajan ja vahvan prekliinisen datan perusteella uskomme, että CDNF voi muuttaa Parkinsonin taudin hoitoa merkittävästi. Olemme innoissamme siitä, että pääsemme selvittämään ei-invasiivisen CDNF:n tarjoamia mahdollisuuksia kehittääksemme parhaat tuotteet potilaiden hyödyksi."

CDNF on hermosoluja tehokkaasti suojaava proteiini, joka edistää hermosolujen pysymistä elossa. Sen toimivuus on osoitettu prekliinisissä tutkimuksissa, joissa CDNF on helpottanut sekä Parkinsonin taudin motorisia että ei-motorisia oireita ja pysäyttänyt taudin etenemisen.

"Olemme aiemmin näyttäneet, että CDNF suojaa hermosoluja ja auttaa niitä toipumaan rappeumasta, neuroinflammaatiosta sekä solulimakalvoston stressistä, jotka ovat keskeisiä tekijöitä useissa hermorappeumasairauksissa", selitti professori Mart Saarma Helsingin yliopiston HiLIFE-yksikön Biotekniikan instituutista. Professori Saarma on maailman johtavia hermosolujen elossapysymisen ja hermokasvutekijöiden tutkijoita. "On jännittävää seurata Pekan ja hänen tiiminsä etenemistä löydöksiemme tuomisessa tutkimuslääkkeeksi ja Parkinson-potilaille. Tuoreet havaintomme antavat mahdollisuuden laajentaa lääkekehitystä lukuisiin muihin sairauksiin Parkinsonin taudin lisäksi, hyödyntäen yksinkertaisempaa annostelua ja laajempaa lääkeaineen jakaumaa säilyttäen kuitenkin CDNF:n tehokkuuden. Odotan innolla yhtiön tukemista sen kehitystyössä."

Herantiksen ei-invasiivinen CDNF-kehitysohjelma on tällä hetkellä löydösvaiheessa. Yhtiö ei ole tiedottanut mahdollisen tulevan kliinisen kehityksen kohdesairauksista.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

CDNF

CDNF on uusi lääkeaihio hermorappeumasairauksien hoitoon. CDNF-proteiinia ilmenee luontaisesti ihmisen verenkierrossa ja aivoselkäydinnesteessä. Sillä on hermosoluja suojaavia ja niiden toipumista auttavia ominaisuuksia. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti. Prekliinisissä tutkimuksissa osoitetun tehokkuuden rohkaisemana Herantis on käynnistänyt ensimmäisen satunnaistetun vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa. Kliininen tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horisontti 2020 rahoitussopimuksella numero 732386.

CDNF on osoittautunut turvalliseksi prekliinisissä tutkimuksissa sekä ensimmäisissä potilashoidoissa. Parkinsonin tautimalleissa se on sekä suojannut keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttanut toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Tämä viittaa mahdollisuuteen muuttaa Parkinsonin taudin kulkua. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. CDNF-lääkekehitys pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa. CDNF-esittelyvideo on nähtävissä Herantiksen verkkosivulla http://herantis.com/media/videos/?lang=fi

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään Vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta Vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com