Herantis Pharma on allekirjoittanut Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) Accelerator -ohjelman sopimuksen

Herantis Pharma Oyj

Lehdistötiedote 12.4.2023 klo 08:00

Herantis saa 2.5 miljoonan euron tukirahoituksen sekä mahdollisuuden jopa 15 miljoonan euron suoriin pääomasijoituksiin EIC Fund -rahastosta.

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä yritys, ilmoittaa allekirjoittaneensa EIC Accelerator -ohjelman tukirahoitussopimuksen.

Kaksivuotinen tukirahoitusprojekti “ReTreatPD” keskittyy valmistelemaan HER-096:n Vaiheen 2 kliinistä tutkimusta Parkinsonin taudissa mukaan lukien biomarkkereiden kehittäminen HER-096:n sitoutumiskohteen ja hoitovasteen seurantaa varten. Tukirahoituksen lisäksi Herantis on oikeutettu neuvottelemaan EIC Fund -rahaston pääomasijoituksista 15 miljoonaan euroon saakka.

“Tähän erittäin kilpailtuun rahoitusohjelmaan pääseminen on hyvin merkittävä tunnustus HER-096:n kehitysohjelmalle. Rahoitus mahdollistaa HER-096:n seuraavan kehitysvaiheen valmistelujen aloittamisen ennakoitua aikaisemmin. Olemme erityisen iloisia mahdollisuudesta edistää tällä rahoituksella biomarkkereiden kehittämistä, sillä viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet niillä olevan yhä merkittävämpi rooli keskushermostosairauksiin tarkoitettujen lääkeaihioiden kliinisissä tutkimuksissa,” kertoo Herantis Pharman toimitusjohtaja Antti Vuolanto. “Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen tarve on valtava. Prekliinisistä tutkimuksista saamiemme tulosten perusteella HER-096 voi hidastaa tai jopa pysäyttää taudin etenemisen, mitä tällä hetkellä saatavilla olevilla hoidoilla ei voida tehdä.”

EIC Accelerator -ohjelma

EIC Accelerator myöntää EIC Fund-rahaston kautta rahoitusta avustuksina ja pääomasijoituksina start-up- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät ja kaupallistavat mullistavaa uutta teknologiaa. Lisätietoja EIC Accelerator -ohjelmasta: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator-0_en ja EIC Fund -rahastosta: https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en.

HER-096

HER-096 on peptidomimeettinen yhdiste, joka on suunniteltu säilyttämään CDNF-proteiinin hermostoa suojaava biologinen aktiivisuus. HER-096:lla on prekliinisissä tutkimuksissa osoitettu olevan monivaikutteinen, CDNF:n toimintaa jäljittelevä toimintamekanismi, joka parantaa vaurioituneiden hermosolujen toiminnan palautumista. Keskeisintä on, että prekliinisissä tutkimuksissa HER-096:n on todettu läpäisevän nopeasti veri-aivoesteen, mikä mahdollistaa helppokäyttöisen ihonalaisen annostelutavan. Monivaikutteisen toimintamekanismin ansiosta Herantiksen HER-096:lla on potentiaalia pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen ja merkittävästi kohentaa potilaiden elämänlaatua.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lisätietoja: www.herantis.com