Herantis Pharma on saanut päätökseen potilasrekrytoinnin Vaiheen 1 sekundäärisen lymfaturvotuksen tutkimuksessa Lymfactin-geeniterapiavalmisteella ja jättänyt hakemuksen Vaiheen 2 tutkimuksesta

Herantis Pharma on saanut päätökseen potilasrekrytoinnin Vaiheen 1 sekundäärisen lymfaturvotuksen tutkimuksessa Lymfactin-geeniterapiavalmisteella ja jättänyt hakemuksen Vaiheen 2 tutkimuksesta

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 8.2.2018 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") on saanut päätöksen potilasrekrytoinnin kliinisen Vaiheen 1 tutkimuksessa, jossa arvioidaan yhtiön tutkimusvaiheessa olevan Lymfactin-geeniterapiavalmisteen turvallisuutta ja siedettävyyttä rintasyöpähoitojen aiheuttaman sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidossa. Yhtiön aikomuksena on edetä nopeasti Lymfactin-valmisteella satunnaistettuun, lumekontrolloituun Vaiheen 2 tutkimukseen samassa sairaudessa. Vaihetta 2 koskeva kliinisen tutkimuksen hakemus on jo jätetty lääkeviranomaisille.

"Kolmen tutkimukseen osallistuvan yliopistosairaalan huipputaitavien tiimien ansiosta ensimmäinen kliininen Lymfactin-tutkimus on edennyt odotetusti", kommentoi Herantiksen projektipäällikkö Katarina Jääskeläinen. "Vaiheen 1 tutkimuksesta saatujen myönteisten turvallisuustulosten perusteella valmistaudumme Lymfactin-lääkeaihiomme ripeään siirtymiseen Vaiheen 2 kehitykseen."

"Olemme erittäin kiitollisia potilaille, jotka auttavat mahdollisen uuden hoitokeinon kehittämistä lymfaturvotuksen hoitoon osallistumalla tähän tutkimukseen", lisää Pekka Simula, Herantiksen toimitusjohtaja. "Lymfaturvotuksesta kärsivät miljoonat potilaat. Johtavaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva Lymfactin saattaa parantaa sen hoitoa merkittävästi."

Vaiheen 1 tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 15 rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta sairastavaa potilasta. Tutkimus jatkuu potilaiden 12 kuukautta kestävällä seurantajaksolla.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Sekundäärinen lymfaturvotus

Rintasyöpähoidon takia tehtävä imusolmukkeiden poistoleikkaus aiheuttaa noin joka viidennelle potilaalle sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu. Markkinoilla ei ole hyväksyttyjä lääkevalmisteita rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.

Lymfactin

Lymfactin on maailman ensimmäinen ja ainoa kliiniseen vaiheeseen edennyt geeniterapia, joka korjaa imunestejärjestelmän vaurioita. Se tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tutkimusten perusteella se edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua ja korjaa siten imujärjestelmän vaurioita, jotka ovat johtaneet sekundäärisen lymfaturvotuksen kehittymiseen. Kliinisen Vaiheen 1 tutkimuksesta saatujen alustavien tulosten perusteella Lymfactin on turvallinen ja hyvin siedetty valmiste. Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen Helsingin yliopistossa. Herantis on lisäksi patentoinut yhdistelmähoidon, joka voi mahdollistaa Lymfactinin käytön myös muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Tutustu Lymfactin-esittelyvideoon osoitteessa http://herantis.com/media/videos/?lang=fi

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com