Herantis Pharma Oyj: 1.071.429 uutta osaketta rekisteröity kaupparekisteriin

Herantis Pharma Oyj | Yhtiötiedote | 13.12.2023 klo 17:05:00 EET

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö"), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, julkisti 5.12.2023 institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille suunnatun uusien osakkeiden osakeannin ("Suunnattu Anti") tuloksen. Suunnatussa Annissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 3.219.139 uutta osaketta, joista jäljellä olevat 1.071.429 uutta osaketta on tänään rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Uudet Osakkeet"). Uusien Osakkeiden rekisteröinnin myötä kaikki Suunnatussa Annissa liikkeeseen lasketut osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin.

Uusien Osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 20.160.733. Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä (ISIN-tunnus FI4000087861) arviolta 14.12.2023. Tämän ja sijoittajien arvo-osuustileille rekisteröimisen jälkeen Uudet Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä. Uusien Osakkeiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 14.12.2023.

Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 14.12.2023.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Tietoa meistä

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n on todettu olevan turvallinen, hyvin siedetty ja veri-aivoesteen tehokkaasti läpäisevä tutkimuslääke. 

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lisätietoja: www.herantis.com