Herantis Pharma Oyj: HER-096:n vaiheen 1a kliinisen tutkimuksen toisen osan annostelut terveille vapaaehtoisille alkaneet

Herantis Pharma Oyj | Lehdistötiedote | 22.08.2023 klo 10:30:00 EEST

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 22.8.2023 klo 10:30
 
Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, ilmoitti tänään, että vaiheen 1a kliinisen tutkimuksen toisen osan annostelut terveille vapaaehtoisille osallistujille on aloitettu perustuen turvallisuutta arvioivan asiantuntijakomitean (Data Safety Monitoring Board) päätökseen.
 
Kliinisen tutkimuksen päätuloksia odotetaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.
 
Vaiheen 1a kliininen tutkimus HER-096:lla
 
HER-096:n vaiheen 1a satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkitaan ihonalaisesti annostellun HER-096:n kerta-annoksen turvallisuutta, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa. Ensimmäisen osan osallistuijat ovat 20-45 vuotiaita miehiä. Nyt aloitetussa tutkimuksen toisessa osassa 12-16 vapaaehtoista iäkkäämpää tutkimushenkilöä saa kerta-annoksen HER-096-valmistetta sen veri-aivoesteen läpäisevyyden tutkimiseksi. Koko tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä noin 60 tervettä vapaaehtoista henkilöä. 
 
Turussa tehtävän tutkimuksen toteuttaa kliiinisen tutkimuksen palveluyritys CRST Oy.
 
Lisätietoa tutkimuksesta ClinicalTrials.gov -sivustolla (englanniksi):
https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT05915247?term=herantis&rank=1
 
Lisätietoa tutkimukseen osallistumisesta (suomeksi):
https://osallistulaaketutkimukseen.fi/kliininen-laaketutkimus-50-75-vuotiaille-c739/
 
HER-096
HER-096 on peptidomimeettinen yhdiste, joka on suunniteltu säilyttämään CDNF-proteiinin hermostoa suojaava biologinen aktiivisuus. HER-096:lla on prekliinisissä tutkimuksissa osoitettu olevan monivaikutteinen, CDNF:n toimintaa jäljittelevä toimintamekanismi, joka parantaa vaurioituneiden hermosolujen toiminnan palautumista. Keskeisintä on, että prekliinisissä tutkimuksissa HER-096:n on todettu läpäisevän nopeasti veri-aivoesteen, mikä mahdollistaa helppokäyttöisen ihonalaisen annostelutavan. Monivaikutteisen toimintamekanismin ansiosta Herantiksen HER-096:lla on potentiaalia pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen ja merkittävästi kohentaa potilaiden elämänlaatua.