Herantis Pharma Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän verkossa sekä antaa päivityksen tilanteestaan COVID-19-pandemian aikana

Yhtiö järjestää englanninkielisen pääomamarkkinapäivän verkossa 24.3.2020 kello 12:00

Yhtiön operaatiot, mukaan lukien kliiniset tutkimukset ja seuraavien tutkimusten valmistelu, jatkuvat suunnitellusti

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 24.3.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) tiedotti tänään järjestävänsä reaaliaikaisen pääomamarkkinapäivän verkossa. Lisäksi Yhtiö antoi päivityksen tilanteestaan koronaviruspandemian (COVID-19) aikana.

Herantiksella on tällä hetkellä kaksi lääkeaihiota kliinisissä tutkimuksissa: Lymfactin on Vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon, ja CDNF Vaiheen 1-2 kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin taudin hoitoon. Tutkimukset toteutetaan yliopistosairaaloissa Suomessa ja Ruotsissa.

Molempien kliinisten tutkimusten potilasrekrytointi on valmistunut. Lymfactin-tutkimuksessa myös kaikki potilashoidot on jo annettu, ja tutkimus on edennyt 12 kuukauden sokkoutettuun seurantajaksoon. CDNF-tutkimuksessa kaikki potilaat neljää lukuun ottamatta ovat saaneet kaikki 12 kuukauden hoitojakson hoidot, ja jäljellä olevat hoidot on tarkoitus toteuttaa toukokuun 2020 loppuun mennessä. Vaikka joidenkin viimeisten hoitojen aikataulua saatetaan joutua muuttamaan COVID-19-epidemian johdosta, Yhtiö arvioi, ettei muutoksilla ole oleellista vaikutusta kliinisten tutkimusten tuloksiin.

Yhtiön muita aktiivisia hankkeita ovat  Vaiheen 3 kliinisen Lymfactin-tutkimuksen sekä Vaiheen 2 kliinisen CDNF-tutkimuksen suunnittelu ja valmistelu, samoin kuin Yhtiön seuraavan sukupolven ei-invasiivisen xCDNF-lääkeaihion, jota kehitetään hermorappeumasairauksien hoitoon, lupaavimpien molekyylien optimointi. Näihin hankkeisiin liittyy kansainvälisiä alihankkijoita, ja nykytilanne saattaa vaikuttaa niiden kykyyn toimittaa palveluita. Tästä syystä yksittäiset osaprojektit saattavat viivästyä. Yhtiö ei kuitenkaan usko, että tällä olisi oleellista vaikutusta sen suunnitelmiin, ja Yhtiön aiemmin tiedottamat Näkymät vuodelle 2020 ja Ohjeistus vuodelle 2020 pysyvät ennallaan. Mikäli ohjeistusta olisi myöhemmin tarvetta muuttaa, Yhtiö tiedottaisi siitä erikseen.

“COVID-19-pandemian levitessä maailmanlaajuisesti olemme nöyrän kiitollisia siitä, että pystyimme äskettäin varmistamaan vahvan taloudellisen pohjan toiminnallemme. Sen ansiosta voimme jatkaa lääkekehityshankkeitamme ja potilashoitoja suunnitellusti”, kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. ”Lähitulevaisuudessa haluamme varmistaa työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden, joten olemme peruuttaneet kaikki matkasuunnitelmat ja teemme toistaiseksi etätöitä. Olen varma, että pandemiasta selvitään, kunhan varmistamme asioiden tärkeysjärjestykset ja noudatamme WHO:n ja muiden asiantuntijatahojen suosituksia.”

Herantis on pandemian takia perunut useita sijoittajatapaamisia ja esityksiä. Sen sijaan Yhtiö järjestää verkossa englanninkielisen pääomamarkkinapäivän 24.3.2020 kello 12:00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Simula, tieteellinen johtaja, tohtori Henri Huttunen sekä operatiivinen johtaja, tohtori Antti Vuolanto antavat päivityksen Yhtiön tilanteesta. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen webcast-lähetykseen “March 2020 Capital Markets Day Webcast of Herantis” verkkosivulla https://www.gotostage.com/channel/herantis.

Yhtiölle voi lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen webcast@herantis.com. Mahdollisuuksien mukaan Yhtiö vastaa myös lähetyksen aikana esitettyihin kysymyksiin. Lähetyksen taltiointi tullaan jakamaan Yhtiön verkkosivustolla.

 

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla ”HRTIS” sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”.