Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – James Phillips

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – James Phillips

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – James Phillips

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 30.8.2018 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Phillips, James

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Herantis Pharma Oyj

LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W4CQVYAT3WKK38_20180828114932_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-08-29

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Optio-ohjelma 2014 I (Optio- ja muut erityiset oikeudet P003)

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6 Yksikköhinta:  0,00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 6 Keskihinta:  0,00 EUR

____________________________________________

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com 
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com