Herantis Pharma Oyj –optio-oikeuksien antaminen

Herantis Pharma Oyj, Yhtiötiedote, 13.4.2022 klo 17:35

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on 13.4.2022 päättänyt antaa enintään 168.041 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta tietyille johtoryhmän jäsenille optio-ohjelman 2021 I nojalla. Optio-ohjelma perustuu 15.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen antaa enintään 975.000 optio-oikeutta.

Hallitus on huhtikuussa 2021 päättänyt yhteensä 961.221 optio-oikeuden antamisesta optio-ohjelman 2021 I nojalla. Annetuista optio-oikeuksista 369.262 kappaletta on sittemmin kuitenkin palautunut yhtiölle tiettyjen henkilöiden työ- tai palvelussuhteen päättymisen seurauksena. Tämän vuoksi hallitus on voinut päättää uusien optioiden antamisesta optio-ohjelman 2021 I nojalla ja 15.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa. Optio-ohjelman 2021 I nojalla annettujen ja ulkona olevien optio-oikeuksien kokonaismäärä on tämän johdosta 775.000.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden Herantiksen osakkeen merkintähintaan 2,60 euroa osakkeelta. Merkintähinta on 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää 13.4.2022 edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana (30.3.2022–12.4.2022). Merkintähinta on korkeampi kuin Yhtiön osakkeen merkintähinta Yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa.

Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi 13.4.2023 alkaen, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat 13.4.2027 tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

 

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, hallituksen puheenjohtaja, Puh.: +358 40 5739933

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com