Herantis Pharma Oyj päivittää seuraavan sukupolven ei-invasiivisen CDNF:n (xCDNF:n) kehityksen tilannetta

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 30.12.2019 kello 11:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) tiedotti tänään seuraavan sukupolven ei-invasiivisen CDNF-lääkeaihionsa, xCDNF-lääkeaihion, kehitystyön etenemisestä. xCDNF-kehityshanke käynnistettiin heinäkuussa 2018, tarkoituksena kehittää soluja suojaavia, veriaivoesteen läpäiseviä molekyylejä, perustuen Herantiksen osaamiseen CDNF-lääkeaihiosta, jota Yhtiö kehittää Parkinsonin taudin hoitoon. xCDNF-hanke pohjautuu tieteelliseen löydökseen tietyistä CDNF:n osista, peptideistä, jotka suojaavat soluja CDNF:n mekanismein sekä läpäisevät veriaivoesteen. Tämä mahdollistaisi xCDNF-lääkkeen helpomman annostelun.

Yhtiö on nyt valinnut kolme lupaavinta xCDNF-molekyyliä jatkokehitykseen. Molekyylien valintaprosessiin on jo sisältynyt joidenkin molekyylien optimointia, minkä ansiosta niiden farmakokineettisiä ominaisuuksia on parannettu merkittävästi.  xCDNF:n kehitys jatkuu lupaavimpien molekyylien optimoinnilla.

“xCDNF:n kehityksen aikataulu tukee erinomaisesti Vaiheen 1-2 kliinisen CDNF-tutkimuksen etenemistä Parkinsonin tautia sairastavissa potilaissa. Odotamme maailman ensimmäisen kliinisen CDNF-tutkimuksen alustavia tuloksia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä”, kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. ”Kliininen data, joka tukisi CDNF:n jatkokehitystä, olisi myös erittäin rohkaisevaa xCDNF-hankkeelle. Vaikka xCDNF-kehitys on vielä varhaisessa vaiheessa, lupaavimpien molekyylien ominaisuuksien perusteella niillä on potentiaalia lääkekehitykseen myös muissa sairauksissa kuin Parkinsonin taudissa. CDNF:n ja xCDNF:n soluja suojaavat mekanismit vaikuttavat relevanteilta useissa hermorappeumasairauksissa. Pyrimme julkaisemaan alustavia prekliinisiä tuloksia vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa tai tieteellisessä konferenssissa, kun tutkimuksia valmistuu.”

xCDNF

Herantiksen xCDNF-kehityshanke pohjautuu luonnollisen CDNF-proteiinin osiin, peptideihin. Tieteellisten tutkimusten perusteella CDNF on hermosoluja tehokkaasti suojaava ja niiden toipumista auttava tekijä, ja xCDNF-molekyylien on osoitettu läpäisevän veriaivoeste sekä säilyttävän CDNF:n soluja suojaavat mekanismit. Tämän perusteella xCDNF-molekyyleistä voi olla mahdollista kehittää helpommin annosteltava lääke hermorappeumasairauksien hoitoon. Herantis tiedotti xCDNF-kehityshankkeestaan vuonna 2018 hankittuaan Helsingin yliopistolta hankkeeseen liittyviä aineettomia oikeuksia. Herantis on myös jättänyt uusia patenttihakemuksia vahvistaakseen entisestään asemaansa xCDNF:n kehityksessä. Herantis ei ole tiedottanut mahdollisen xCDNF:llä tehtävän kliinisen kehitysohjelman kohdesairautta eikä aikataulua.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomessa +358 9 25 380 225, Ruotsissa +46 72 888 43 83

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla ”HRTIS” sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”.