Herantis Pharma Oyj tiedottaa nimittäneensä sijoittajasuhdetiimin

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 4.9.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) tiedotti tänään nimittäneensä Julie Silberin ja Gabriella Urquillan JG Investor Relations AB:stä (”JG-IR”) uudeksi sijoittajasuhdetiimikseen 1.9.2020 alkaen.

JG-IR on ruotsalainen rahoitukseen ja terveysalaan keskittynyt viestintätoimisto, jolla on laaja kokemus pohjoismaisten listayhtiöiden menestyksekkäästä tukemisesta ja sijoittajasuhteiden luomisesta yhtiöiden näkyvyyden laajentamiseksi Pohjoismaissa ja globaaleilla pääomamarkkinoilla. Juliella on yli 20 vuoden kokemus talousviestinnästä sekä toimimisesta analyytikkona, listayhtiön talousjohtajana ja sijoittajasuhteiden hoitajana merkittävissä yksityisissä ja listatuissa yhtiöissä EU:ssa ja USA:ssa. Gabrielalla on kokemusta lääke- ja terveysalan listayhtiöiden sijoittajasuhteista ja toimimisesta analyytikkona Wall Streetillä ja nyt Tukholmassa.

”Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme työskennellä JG-IR:n kanssa varmistaaksemme, että Herantiksen viestintä- ja sijoittajasuhdetoiminta on korkeatasoista ja tukee Yhtiön edelleen kehittymistä,” kommentoi Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook.

Yhteystiedot lisätietoja varten:
Julie Silber/Gabriela Urquilla

JG-IR

Tel: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.