Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta yhtiön
avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös  optio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 19.5.2016 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta 2016 I, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksia annetaan enintään 70.000 kappaletta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Herantiksen osakkeen merkintähintaan 2,92 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Hallitus on päättänyt tarjota uusista optioista 34.000 optiota Herantiksen palveluksessa oleville avainhenkilöille pois lukien toimitusjohtaja. Loput 36.000 uutta optiota pysyvät toistaiseksi yhtiön hallussa.

Uuden optio-ohjelman perustamisessa on otettu huomioon, että Herantiksen avainhenkilöille on aiemmin annettu optio-ohjelman 2014 II mukaisesti 96.625 optiota, joiden merkintäaika päättyy 31.12.2016 ja joiden osakemerkintähinta vaihtelee 7,32 eurosta 20,73 euroon.

Annettavien 2016 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen. Herantiksen hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy innovatiivisten lääkeaihioiden varhaiseen kliiniseen kehitykseen sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Kehitystyön painopisteenä on regeneratiivinen eli uudistava lääketiede, jossa yhtiöllä on kaksi vaikutusmekanismiltaan uutta lääkeaihiota: CDNF hermorappeumasairauksiin kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon, sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon ja mahdollisesti myös primäärin lymfaturvotuksen hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com