Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta yhtiön
avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 31.8.2018 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta 2018 I, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksia annetaan enintään 100 000 kappaletta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Herantiksen osakkeen merkintähintaan 5,85 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Annettavien 2018 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen. Herantiksen hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com