Herantis Pharma Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta yhtiön johtoryhmälle ja muulle avainhenkilöstölle

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote, 19.4.2021 kello 17:10

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on 19.4.2021 päättänyt antaa enintään 961.221 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta johtoryhmän jäsenille ja muulle avainhenkilöstölle uuden optio-ohjelman 2021 I nojalla. Uusi optio-ohjelma perustuu 15.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden Herantiksen osakkeen merkintähintaan 3,44 euroa osakkeelta. Merkintähinta on 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää 19.4.2021 edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana (1.–16.4.2021).

Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi 19.4.2022 alkaen, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat 19.4.2026 tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2021 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet eivät millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, puheenjohtaja, puh. +358 40 5739933

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF (biologinen proteiini) on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. CDNF:stä kehitetty synteettinen peptidi, xCDNF, on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että xCDNF:llä on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja: https://www.herantis.com