Herantis Pharma Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja muulle avainhenkilöstölle

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 15.9.2022 klo 15.30

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on 12.9.2022 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta 2022 I, joka perustuu 21.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Uuden optio-ohjelman 2022 I nojalla voidaan antaa enintään 200.000 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muulle avainhenkilöstölle. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden Herantiksen osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi vuoden kuluttua myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua myöntämispäivästä tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2022 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet eivät millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 5739933

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com