Herantis Pharma Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja muulle avainhenkilöstölle

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 2.6.2023 klo 15:00

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") hallitus on 2.6.2023 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta 2023 I. Uuden optio-ohjelman 2023 I nojalla voidaan antaa enintään 300.000 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja muulle avainhenkilöstölle. Uusi optio-ohjelma perustuu 20.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Optio-oikeuksien antamiselle on Herantiksen kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla sitoutetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Herantiksen osakkeen. Osakkeen merkintähinta on 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi vuoden kuluttua myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua myöntämispäivästä tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2023 I optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet eivät millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 5739933

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Meneillään oleva Vaiheen 1a kliininen tutkimus arvioi ihonalaisesti annostellun HER-096:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja veri-aivoesteen läpäisyä. Tutkimuksen alustavia tuloksia odotetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com