Herantis Pharma Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Herantis Pharma Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet
Herantis Pharma Oyj
Pörssitiedote 10.11.2014 kello 11.00

Herantis Pharma Oyj:n optio-ohjelman 2010 optioilla on merkitty 4000 osaketta.
Optio-oikeuksien  perusteella  merkityt  uudet  osakkeet  on  rekisteröity
kaupparekisteriin  10.11.2014. Uudet  osakkeet  tuottavat  omistajilleen
osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla  tehdyillä  merkinnöillä  ei  osakepääomaa  koroteta, vaan koko
merkintähinta, 0,20 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousee
4 062 214 osakkeeseen.

Merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First
North -listalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.11.2014 alkaen.

Herantis Pharma Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: HRTIS
ISIN-koodi: FI4000087861
Markkinapaikka: First North Helsinki
Toimiala: Terveydenhuolto
Osakkeiden lukumäärä: 4 062 214
Osakepääoma: 80 000,00 euroa

Herantis Pharma Oyj
Pekka Simula
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n First North -listalla.