Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen muuttunut sijainti ja ennaltaehkäisevät toimet

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 27.3.2020 kello 13:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) suhtautuu koronaviruspandemiaan vakavasti ja vastuullisesti. Siitä syystä Yhtiön 8.4.2020 kello 13:00 järjestettävä varsinainen yhtiökokous pidetään siten, että koronaviruksen leviämisriski minimoidaan. Poikkeustilanteen aiheuttamissa ennaltaehkäisevissä toimissa huomioidaan hyvä hallintotapa sekä osakkeenomistajien ja Yhtiön etu, kuitenkin noudattaen koronaviruspandemiaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja priorisoiden henkilöstön ja osakkeenomistajien terveyttä ja turvallisuutta.

Koronaviruspandemiasta johtuen yhtiökokousta ei voida pitää alkuperäisessä kokouspaikassa Taitotalon kongressikeskuksessa. Tästä syystä kokouspaikksi on vaihdettu Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20 B, Helsinki, 6. kerros, kokoustila MARSKI 1.

Koronaviruspandemian johdosta Yhtiö pyytää osakkeenomistajiaan huomioimaan seuraavat yhtiökokoukseen liittyvät seikat:

  • Yhtiö toivoo osakkeenomistajien seuraavan kokousta videolähetyksen kautta, sen sijaan että osallistuisivat kokoukseen paikan päällä. Osakkeenomistaja voi tilata linkin kokouksen seuraamiseksi sähköpostitse osoitteesta webcast@herantis.com tiistaihin 7.4.2020 kello 23:59 mennessä. Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi, eikä videoyhteyden välityksellä voi äänestää. Videolähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä, mutta esimerkiksi mahdollisten teknisten ongelmien johdosta Yhtiö ei voi taata, että kysymyksiin pystytään vastaamaan.
  • Yhtiö suosittelee käyttämään äänioikeutta valtakirjan nojalla. Valtakirjamalli, jonka perustella osakkeenomistajan on mahdollista valtuuttaa valmiiksi nimetty edustaja edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänioikeutta tämän puolesta kokouksessa sekä muita tietoja yhtiökokouksesta on Yhtiön verkkosivulla https://herantis.com/yhtiokokous.
  • Yhtiön puolelta kokoukseen osallistuu vain toimitusjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen, olettaen että mainitut henkilöt ovat täysin terveitä eikä heillä ole syytä epäillä altistuneensa koronavirukselle.
  • Kokous pidetään kaikilta osin mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset välttämättömät asiat. Kokouksessa ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia.
  • Kokouspaikalla on saatavissa käsihuuhdetta, istumapaikat sijoitetaan väljästi, ja kokouspaikan yleiseen siisteyteen ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Osakkeenomistajia pyydetään noudattamaan koronaviruspandemiaan liittyviä vallitsevia suosituksia ja määräyksiä. Erityisesti henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella yhtiökokousta edeltävän 14 vuorokauden aikana tai joilla on oireita, jotka voivat viitata flunssaan tai koronavirusinfektioon, pyydetään jättämään osallistumatta kokoukseen paikan päällä.
  • Tallenne videoyhteyden välittämästä kokouksesta julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla kokouksen jälkeen, mikäli tekniset ongelmat eivät sitä estä.

Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön verkkosivustoa saadakseen viimeisimmät ohjeet koskien yhtiökokousta. Yhtiökokoukseen ilmoittautuvia suositellaan antamaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa ja Yhtiölle lupa olla tarvittaessa sähköpostitse yhteydessä kokoukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomessa +358 9 25 380 225, Ruotsissa +46 72 888 43 83

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla ”HRTIS” sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”.