Herantis Pharma Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj | Yhtiötiedote | 17.11.2023 klo 12:15:00 EET

Herantis Pharma Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 17.11.2023 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona osallistumiselle yhtiökokoukseen kokouspaikalla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.082.000 osaketta, mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallitus voi kutsua yhtiökokouksen koolle etäkokouksena tai hybridikokouksena osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 1.12.2023.