Herantis Pharma pitää webinaarin koskien CDNF-lääkeaihion Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen tuloksia

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) pitää englanninkielisen, reaaliaikaisen webinaarin kertoakseen tarkempia tuloksia koskien CDNF-lääkeaihion Vaiheen 1-2 kliinistä tutkimusta, joka saavutti ensisijaiset päätetapahtumat turvallisuuden ja siedettävyyden suhteen (https://herantis.com/press_releases/herantiksen-cdnf-on-turvallinen-ja-hyvin-siedetty-vaiheen-1-2-tutkimuksessa-12-kuukauden-hoidon-jalkeen/).

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 4.9.2020 kello 9:00

Webinaarin päivämäärä ja aika:

15.9.2020 kello 16:00 – 17:00 Suomen aikaa

Esittäjät: Toimitusjohtaja Craig Cook, Operatiivinen johtaja Antti Vuolanto, Tieteellinen johtaja Henri Huttunen

Webinaarissa keskustellaan tutkimuksen tuloksista ja vastataan kysymyksiin.

Webinaariin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta tiedotetaan 11.9.2020.

Yhteystiedot lisätietoja varten:
Julie Silber / Gabriela Urquilla

JG-IR

Tel: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on lupaava innovatiivinen lääkeaihio hermorappeumasairauksien hoitoon. Tämä ainutlaatuinen yhdiste kuuluu uudenlaisten hermokasvutekijöiden perheeseen, jossa yhdisteet poikkevat sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti kaikista muista tunnetuista hermokasvutekijöistä. CDNF toimii useiden solumekanismien kautta, jotka vaikuttavat endoplasmakalvoston stressin ja alfa-synukleiinin haitallisen kertymisen säätelyyn sekä hermoston tulehdustilan helpottumiseen. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti.

Prekliiniset tutkimukset osoittavat CDNF:n olevan turvallinen ja tehokas. Sen on erityisesti todettu suojaavan keskiaivojen dopamiinia tuottavia soluja ja edesauttavan niiden toiminnan palautumista, mikä antaa olettaa CDNF:llä olevan vaikutus Parkinsonin taudin kulun hidastumiseen tai jopa pysähtymiseen. Parkinsonin taudin eläinmalleissa CDNF:llä on todettu tehoa  sekä motoristen että ei-motoristen oireiden lievittymisessä.

CDNF on edennyt potilasturvallisuutta ja tuotteen teho-ominaisuuksia selvittävään kliinisen tutkimuksen vaiheeseen. Onnistuneesti toteutetussa Vaiheen 1-2 tutkimuksessa se on todettu turvalliseksi ja samalla on saatu viitteitä sen tehosta potilailla.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu keskiaivojen dopamiinisolujen tuhoutumisesta. Taudin tavanomaisia ensimmäisiä oireita ovat esimerkiksi vapina, jäykkyys ja liikkeiden hitaus. Vaikka motorisia oireita voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata estää. Taudin edetessä lääkkeiden hyöty voidaan menettää tai niiden sivuvaikutukset voivat muodostua hallitsemattomiksi. Taudin etenemiseen liittyy myös ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin tunnetut Parkinson-lääkkeet eivät tehoa. Arviolta 7-10 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa Parkinsonin tautia.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.