Herantis Pharma täsmentää kehityshankkeidensa näkymiä vuodelle 2016

Herantis Pharma täsmentää kehityshankkeidensa näkymiä vuodelle 2016

Herantis Pharma täsmentää kehityshankkeidensa näkymiä vuodelle 2016

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 4.1.2016 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") täsmentää kliinisen kehityksen ja tavoiteltujen kaupallisten kumppanuuksien näkymiään vuodelle 2016 seuraavasti:

Cis-UCA-silmätipat

Herantiksen vaiheen 2 satunnaistettu kliininen tutkimus cis-UCA-silmätipoilla kuivasilmäisyyden hoitoon valmistui 3.6.2015 julkaistun tiedotteen mukaisesti vuonna 2015. Tutkimus ei osoittanut cis-UCA-silmätipan paremmuutta lumelääkkeeseen verrattuna ensisijaisissa vastemuuttujissa. Herantis jatkaa mahdolliseen tuotekehitysyhteistyöhön tähtääviä kumppanuusneuvotteluita vuonna 2016.

CDNF

Herantis jatkaa suunnitellusti ensimmäisen CDNF-lääkeaihiolla tehtävän kliinisen tutkimuksen valmistelua. Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen vaatimat toksikologiatutkimukset ovat valmistuneet ja Herantis on jättänyt joulukuussa 2015 lupahakemuksen kliiniseen tutkimukseen Parkinsonin taudissa. Tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida 18 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta Suomessa ja Ruotsissa. Vuosikymmenen kestäneen tieteellisen tutkimustyön perusteella Herantis uskoo, että CDNF voi parantaa Parkinsonin taudin hoitoja merkittävästi verrattuna nykyisiin hoitoihin, jotka pystyvät lähinnä helpottamaan taudin aiheuttamia motorisia oireita.

Herantis arvioi mahdollisuuksia kehittää CDNF:ää muiden tautien kuten amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) hoitoon. Yhtiö ei ole tämän tiedotteen päivämääränä tehnyt päätöksiä mahdollisen kliinisen kehityksen aloittamisesta.

Lymfactin®

Herantis sai 13.11.2015 julkaistun tiedotteen mukaisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta Fimealta luvan kliiniselle tutkimukselle Lymfactin-tutkimusvalmisteella rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoidossa. Potilasrekrytointi vaiheen 1 kliiniseen tutkimukseen aloitetaan aiemmin tiedotetun tavoitteen mukaisesti Suomessa vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Tieteellisten tutkimustulosten perusteella Herantis uskoo, että Lymfactin voi olla ensimmäinen tehokas hoito sekundääriseen lymfaturvotukseen.

Kaupalliset kumppanuudet

Herantis säilyttää aiemmin ilmoittamansa tavoitteen tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä kaupallistamissopimus ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com