Herantis Pharma vahvistaa johtoryhmäänsä lääketieteellisellä johtajalla

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 22.1.2021 klo 9:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää biologisiin lääkkeisiin ja geeniterapiaan perustuvia hoitoja, ilmoitti tänään nimittäneensä lääketieteen tohtori Magnus Sjögrenin yhtiön päätoimiseksi lääketieteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2021.

“Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Magnus Sjögrenin johtoryhmäämme. Hänen vaikuttava osaamisensa ja ansioluettelonsa liittyen Herantiksen terapia-alueisiin teki hänestä ykkösvaihtoehdon yhtiön lääketieteelliseksi johtajaksi. Magnus liittyy tiimiimme tärkeänä ajankohtana neurologiaan ja imunestejärjestelmään keskittyvien ohjelmiemme edistämisen kannalta,” kertoi Herantis Pharman toimitusjohtaja Craig Cook. “Yhtiön eläessä nyt hyvin mielenkiintoisia aikoja, hänen erittäin vakuuttava kliinisen tutkimuksen ja translationaalisen neurotutkimuksen taustansa tulee olemaan meille merkittävä vahvuus.”

Magnus Sjögren on neurotieteiden asiantuntija keskeisenä osaamisalueenaan erityisesti hermostoa rappeuttavat sairaudet sekä Herantiksen kannalta tärkeät syöpä- ja tulehdussairaudet. Hänen aikaisemmat toimensa käsittävät monia tutkimuksen ja johtotason tehtäviä merkittävissä lääke- ja bioteknologiayrityksissä kuten esimerkiksi lääketieteellinen johtaja, DiaGenic, tutkimusjohtaja, UCB Pharma, translationaalisen tutkimuksen päällikkö, Schering-Plough ja kliinisen tutkimuksen johtaja, AstraZeneca. Magnus Sjögren on konsultoinut Herantista jo usean vuoden ajan ja on siten erittäin hyvin perehtynyt yhtiön kehityshankkeisiin. Hän on Göteborgin ja Kööpenhaminan yliopistojen apulaisprofessori sekä psykiatrian erikoislääkäri. Tieteellisiä julkaisuja hänellä on yli 135. Magnus Sjögren on valmistunut lääkäriksi Linköpingin yliopistosta, minkä jälkeen hän on suorittanut tohtorin tutkinnon kliinisen psykiatrian alalta ja toiminut kliinisen neurotutkimuksen tutkijana Göteborgin yliopistossa.

“Herantiksen biologisten ja geeniterapiatuotteiden kliininen tutkimus edustaa todella uudentyyppistä, sairauden kulun muuttamiseen tähtäävää lääkekehitystä. Olen erittäin innostunut saamastani mahdollisuudesta olla ohjaamassa Herantiksen vetovoimaisia hermorappeuma- ja imujärjestelmän sairauksiin liittyviä kliinisiä ohjelmia ja todella odotan yhteistyötä koko Herantiksen tiimin kanssa viedäksemme projektimme eteenpäin tavoitteenamme innovatiiset terapiat, jotka merkittävällä tavalla uudistavat potilaiden hoitokäytäntöjä,” kertoi Magnus Sjögren, Herantis Pharman lääketieteellinen johtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, jonka monipuolisen ja uraauurtavan lääkeaihioiden tuotekehityksen tavoitteena on pystyä muokkaamaan hermorappeumasairauksien ja imujärjestelmään liittyvien sairauksien taudinkulku. Herantis pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Hyödyntämällä syvällistä tieteellistä ymmärrystä proteostaasin roolista hermorappeumasairauksissa sekä kasvutekijöiden käytöstä imujärjestelmään liittyvissä sairauksissa, Herantis edistää regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen sekä geeniterapiaan perustuvaa monipuolista tuotekehitysputkeaan. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon, jotta taudinkulkua voitaisiin muokata siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.