Herantis Pharmalle lähes 3 miljoonan euron Tekes-rahoitus Parkinson-tutkimukseen

Herantis Pharmalle lähes 3 miljoonan euron Tekes-rahoitus Parkinson-tutkimukseen

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 30.6.2015 kello 10:00

Tekes on myöntänyt Herantis Pharma Oyj:lle 2.903.000 euron tuotekehityslainan yhtiön CDNF-lääkeaihion kliiniselle tutkimukselle Parkinsonin taudin hoitoon. Lainan ehtona on kliinisen tutkimusluvan saaminen.

"Tekesin tuki mahdollistaa kliinisen tutkimuksen toteuttamisen optimaalisessa laajuudessa", kiittää yhtiön kliinisen kehityksen johtaja Sigrid Booms. "Paitsi että se on arvokasta yhtiölle, se on tärkeää tutkimukseen osallistuville potilaille, joille voidaan antaa parhaat mahdollisuudet hyötyä tutkimuslääkkeestä."

"Jokainen, joka itse tai jonka läheinen sairastaa Parkinsonin tautia, tietää että tällä parantumattomalla sairaudella on valtava vaikutus potilaan elämänlaatuun", muistuttaa yhtiön toimitusjohtaja Pekka Simula. "On upeaa, että suomalaisen akateemisen huippututkimuksen tuloksia päästään tuomaan kliiniseen vaiheeseen suomalaisin voimin, toivottavasti auttamaan suomalaisia potilaita."

Herantiksen tavoitteena on käynnistää kliininen tutkimushanke jättämällä lupahakemukset Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Potilashoitojen arvioidaan alkavan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, ja tässä ensimmäisessä kliinisessä CDNF-tutkimuksessa on tarkoitus hoitaa 18 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 2538 0254

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu aivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta. Taudin ensimmäisiä oireita ovat mm. vapina, liikkeiden hitaus sekä lihasjäykkyys. Vaikka taudin motorisia voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata hidastaa, ja lääkkeet voivat menettää tehonsa taudin edetessä tai niiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Lisäksi Parkinsonin tauti aiheuttaa edetessään ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin Parkinson-lääkkeet eivät auta. Parkinsonin tautia sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on Suomessa löydetty hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis Pharma on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisen tutkimusohjelman lupaavien tulosten perusteella Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon.

Herantiksen CDNF-lääkeaineen vaikutuksia Parkinsonin tautiin on tutkittu useissa eri prekliinisissä malleissa, joissa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi. Näissä malleissa CDNF on kyennyt sekä suojaamaan dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia ei-motorisiin oireisiin.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.