Herantis Pharmalle lupa Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta vaiheen 2 silmätippatutkimukselle

Herantis Pharmalle lupa Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta vaiheen 2
silmätippatutkimukselle
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 8.9.2014 kello 8.30

Herantis Pharma Oyj on saanut Yhdysvaltain lääkeviranomaiselta FDA:lta luvan
cis-UCA-silmätippatutkimukselle kuivasilmäisyyden hoidossa. Potilasrekrytointi
vaiheen 2 kliiniseen tutkimukseen on tarkoitus aloittaa vuoden loppuun 2014
mennessä.

"Kuivasilmäisyyden  hoitomahdollisuudet  ovat  yllättävän rajalliset ottaen
huomioon  miten yleinen silmäsairaus se on", toteaa Burkhard Blank, LT,
Herantiksen  lääketieteellinen  johtaja.  "USA:n  lääkeviranomainen FDA on
toistaiseksi hyväksynyt vain yhden reseptilääkkeen kuivasilmäisyyden hoitoon.
Euroopan Unionissa sellaisia ei ole hyväksytty lainkaan. Uskomme että cis-UCA-
silmätipoista on kehitettävissä tuote, josta monet kuivasilmäisyydestä kärsivät
saavat turvallisen ja tehokkaan hoidon."

Luvan saanut vaiheen 2 kliininen tutkimus toteutetaan Yhdysvalloissa kolmessa
tutkimuskeskuksessa.  Tutkimusvaiheen  suorittaa Ora Inc, maailman johtava
riippumaton  silmätautien  kliinisiin  tutkimuksiin  ja  tuotekehitykseen
erikoistunut yritys, jonka kanssa Herantiksen cis-UCA-silmätippoihin liittyvä
yhteistyö on jatkunut jo noin kolme vuotta. Tutkimukseen rekrytoidaan 150
tutkimushenkilöä,  jotka  satunnaistetaan  kolmeen  ryhmään.  Eri  ryhmien
tutkimushenkilöt  saavat  joko  lumelääkettä  tai  eri vahvuisia cis-UCA-
silmätippoja,  ja tutkimuksessa hyödynnetään Oran kehittämää kontrolloitua
kuivasilmäisyyden  tutkimusympäristöä (Ora Controlled Adverse Environment).
Tutkimuksen  tavoitteena  on verrata cis-UCA-silmätippojen ja lumelääkkeen
turvallisuutta ja tehokkuutta kuivasilmäisyyden hoidossa.

"Arviolta  jopa  45 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa ja Euroopassa kärsii
kuivasilmäisyydestä", lisää Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Olemme
erittäin  innoissamme  kehityshankkeemme saavutettua tärkeän virstanpylvään
matkalla kohti tavoitettamme: uusia, parempia hoitoja niitä tarvitseville
potilaille."

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty Neuvonantaja: UB Capital Oy, puhelin: 09 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt
kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja
mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on tuoteaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden
hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa.
Tämä  Oran  toteuttama  tutkimus  osoitti,  että  1-prosenttinen cis-UCA-
silmätippavalmiste vähensi sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen,
ja  vaikutus  oli  tehokkaampi kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa
Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke kuivasilmäisyyden hoitoon. Tutkimuksessa
simuloitiin  samaa kontrolloitua kuivasilmäisyyden tutkimusympäristöä, jota
käytetään  vaiheen  2 kliinisessä  tutkimuksessa.  Cis-UCA-silmätippojen
turvallisuutta on tutkittu vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui
37 tervettä vapaaehtoista tutkimushenkilöä. Tutkimuksen perusteella cis-UCA-
silmätippojen uskotaan olevan turvallisia ja hyvin siedettyjä suunnitellussa
vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus.