Herantis Pharmalle patentti Yhdysvalloissa MANF:n terapeuttiseen käyttöön

Herantis Pharmalle patentti Yhdysvalloissa MANF:n terapeuttiseen käyttöön

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 23.5.2017 kello 9:00

Yhdysvaltain patenttiviranomainen USPTO on myöntänyt Herantis Pharma Oyj:lle ("Herantis") patentin "Neurotrophic factor MANF and uses therof" eli "Hermokasvutekijä MANF ja sen käyttötarkoituksia." Tämä patentti, numero  9,592,270, kattaa hermokasvutekijä MANF:n (mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) käytön aivosairauksien kuten Parkinsonin taudin, epilepsian sekä aivoinfarktin hoitoon.

"MANF on ainoa tunnettu hermokasvutekijä ja hermosoluja suojaava tekijä, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa kliinisiin tutkimuksiin etenevää lääkeaihiotamme CDNF:ää", selittää Henri Huttunen, Herantiksen tieteellinen johtaja. "Tieteellinen tutkimus on osoittanut että niiden samankaltaisuudesta huolimatta CDNF:llä ja MANF:llä on toisistaan poikkeavia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyvin kiinnostavia lääkeaihioita hieman eri kohdesairauksiin. Kehitämme tällä hetkellä CDNF:ää Parkinsonin taudin hoitoon, ja nyt myönnetty patentti vahvistaa patenttisalkkuamme myös siihen liittyen."

Julkaistujen tieteellisten tutkimusten perusteella CDNF ja MANF muodostavat uuden hermokasvutekijöiden ryhmän, joka poikkeaa selvästi aiemmin tunnistetuista hermokasvutekijöistä. Hermoston kehitykseen liittyvien ominaisuuksiensa lisäksi CDNF ja MANF mm. suojaavat soluja solulimakalvoston stressiltä, nk. ER-stressiltä, joka liittyy useisiin hermorappeumasairauksiin ja muihin kroonisiin sairauksiin. Myönnetty MANF-patentti pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tieteelliseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa, samoin kuin Herantikselle aiemmin myönnetyt CDNF-patentit.

Herantis on aiemmin saanut viranomaisluvat Ruotsissa maailman ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin taudin hoidossa. Tähän Euroopan Unionin rahoittamaan tutkimukseen on tarkoitus rekrytoida 18 potilasta, jotka sairastavat Parkinsonin tautia, ja sen avulla pyritään kehittämään merkittävästi tunnettuja hoitoja parempi hoito. Herantis tiedottaa erikseen, mikäli yhtiö käynnistää MANF:iin liittyvän lääkekehityshankkeen.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta. Taudin tyypillisiä ensimmäisiä motorisia oireita ovat mm. vapina, lihasjäykkyys sekä liikkeiden hitaus. Vaikka taudin motorisia oireita voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata hidastaa, ja lääkkeet voivat menettää tehonsa taudin edetessä tai niiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Lisäksi Parkinsonin tauti aiheuttaa edetessään ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin nykyiset Parkinson-lääkkeet eivät auta. Parkinsonin tautia sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on solulimakalvostolla ilmentyvä, hermosoluja suojaava ja niiden toipumista auttava kasvutekijä, jonka Herantis on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisissä tutkimuksissa  osoitetun tehokkuuden rohkaisemana Herantis on käynnistämässä ensimmäistä satunnaistettua vaiheen 1-2 kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Kliininen tutkimus on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horisontti 2020 rahoitussopimuksella numero 732386.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi, mikä viittaa mahdollisuuteen muuttaa Parkinsonin taudin kulkua. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa sekä ALS:iin että Parkinsonin tautiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta tehokkaita hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. CDNF-lääkekehitys pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com