Herantis Pharman artikkeli Genes-julkaisussa biomarkkereihin pohjautuvista lähestymistavoista Parkinsonin tautiin liittyen

Herantis Pharma Oyj, Lehdistötiedote, 30.9.2021 12:00

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään, että katsausartikkeli, jossa kuvataan geneettisesti kohdennettuja kliinisiä tutkimuksia Parkinsonin tautiin liittyen, on julkaistu vertaisarvioidussa genetiikan ja genomiikan Genes-julkaisussa. Viime vuosikymmenen aikana onkologisissa lääketutkimuksissa on keskitytty geneettisesti määriteltyihin sairauksien alatyyppeihin hyvällä menestyksellä. Samanlaista lähestymistapaa, hyödyntäen genetiikkaa ja biomarkkereita, pidetään avainasemassa suunniteltaessa kliinisiä lääketutkimuksia Parkinson taudin hoitoon.

Artikkeli, “Genetically Targeted Clinical Trials in Parkinson’s Disease: Learning from the Successes Made in Oncology”, jonka kirjoittajina ovat Magnus Sjögren, Henri J. Huttunen, Per Svenningsson ja Håkan Widner, julkaistiin 28.9.2021.

“On erittäin tärkeää kehittää vastaavia biomarkkeripohjaisia lähestymistapoja Parkinsonin taudin lääketutkimuksissa,” Herantiksen tieteellinen johtaja Henri Huttunen kommentoi. “Äskettäisessä CDNF vaiheen 1 tutkimuksessamme otimme askeleita tähän suuntaan ja tunnistimme useita biomarkereita. Tulemme käyttämään tätä perustana tulevien tutkimustemme suunnittelussa.”

Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme: Herantis Public Materials; tai Genes-julkaisun verkkosivuilla seuraavan linkin kautta: Genes-julkaisu.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

About Herantis Pharma Plc

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätietoja: https://www.herantis.com