Herantis Pharman esitelmä ja posteriesitys MDS Virtual Congress 2021 -tapahtumassa

Herantis Pharma Oyj

Lehdistötiedote 17.9.2021 klo 9:00

First-in-Man Clinical Trial of Intraputamenal CDNF in Parkinson’s Disease Finds a Consorted Biomarker Response in a Subgroup of Subjects. (Aivoihin annostellun CDNF:n ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavien tutkimushenkilöiden alaryhmässä löydettiin biomarkkerivaste)

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”),  joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään, että se esittää 17.-22.9.2021 järjestettävässä MDS Virtual Congress 2021-tapahtumassa (International Parkinson and Movement Disorder Society annual congress 2021) tuloksia ensimmäisestä aivoihin annostellun CDNF:n kliinisestä Parkinsonin taudin tutkimuksesta keskittyen erityisesti havaittuihin biomarkkerivasteisiin.

Esitys käsittää tulokset ensimmäisestä Vaiheen 1 kliinisestä tutkimuksesta pitkälle edenneen Parkinsonin taudin potilailla. Ruotsissa ja Suomessa kolmessa tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa rhCDNF (rekombinantti humaani CDNF) annosteltiin aivoihin kerran kuukaudessa.

Vaiheen 1 tutkimuksen ensijaisen päätetapahtuman tulosten mukaan aivoihin annosteltu CDNF on turvallinen ja hyvin siedetty. Lisää tietoa aiheesta yhtiön 27.8.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa. Tutkimuksellisten päätemuutujien tutkimiseksi yhtiö toteutti lisäksi kaksi proteomiikkatutkimusta mahdollisten muutosten toteamiseksi aivo-selkäydinnesteen biomarkkereissa.

Aivo-selkäydinnesteen proteomiikkatutkimuksen tulosten perusteella todettiin, että

  • Tutkimuksen potilaista 36%:lla todettiin CDNF-hoidon vasteena aivo-selkäydinnesteessä useiden biomarkkereiden muutoksia.

 

  • Aivo-selkäydinnesteen muutokset korreloivat useilla potilailla kohentuneen motorisen toiminnan  ja dopamiini-välittäjäainetta mittaavan PET-signaalin kanssa.
  • Tämän lisäksi aivo-selkäydinnesteen biomarkkereiden profiloinnin tulokset viittaavat siihen, että tietyssä Parkinsonin taudin potilasryhmässä aivoihin annosteltu CDNF-hoito aiheutti biologisen vasteen, joka saattaa liittyä proteostaasin säätelyyn sekä hermoston tulehdustilan ja hermosoluissa tapahtuvan viestinnän muutoksiin.

”Olemme innoissamme voidessamme esittää tämänvuotisessa virtuaalisessa MDS kongressissa aivoihin annostellun CDNF:n ensimmäisen potilastutkimuksen tuloksia,” kertoi Herantiksen perustajajäsen, yhtiön tieteellinen johtaja Henri Huttunen. ”Turvallisuuden ja siedettävyyden ohella tulokset lisäävät ymmärrystämme CDNF:stä hoitovaihtoehtona Parkinsonin taudin potilaille sekä CDNF:n vaikutuksesta aivo-selkäydinnesteen biomarkkereihin ja biologiseen vasteeseen.”

Esitysten tiivistelmät ovat saatavilla tapahtuman jälkeen verkkosivuillamme: https://herantis.com/pipeline/scientific-publications/

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber / Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)79-348 62 77/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi +358 9 25 380 225, Ruotsi +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasimekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS)

International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) on yli 11 000 lääkärin, tutkijan ja muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen kansainvälinen asiantuntijajärjestö,  jonka tavoitteena on kehittää koulutuksen ja tutkimuksen avulla liikehäiriösairauksista kärsivien potilaiden hoitoa.