Herantis Pharman hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle

Herantis Pharman hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 17:30

Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö on Herantis Pharma Oyj, jonka jakokelpoiset
varat olivat 31.12.2014 taseen mukaisesti  25,7 miljoonaa euroa. Herantis Pharma
Oyj:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2014. Emoyhtiön vuoden 2014 tulos oli -3,5
miljoonaa euroa.

Herantis toteutti osakeannin First North -markkinapaikalle listautumisen
yhteydessä ja keräsi noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen
vähentämistä. Kerätyt varat käytetään pääosin konsernin kolmen tärkeimmän
lääkeaihion kliiniseen kehittämiseen.

Herantis Pharman hallitus ehdottaa 9.4.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2014 ei jaeta osinkoa.

Herantis Pharma Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n First North -listalla.