Herantis Pharman julkaisee Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen tuloksia

Herantis Pharman julkaisee Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen tuloksia

Herantis Pharman julkaisee Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen tuloksia

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 3.6.2015 kello 8:00

Herantis Pharma Oyj on saanut Vaiheen 2 kliinisen silmätippatutkimuksen alustavat tulokset. Cis-UCA-silmätippa ei ollut tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääke tutkimuksen kahdessa ensisijaisessa vastemuuttujassa, joilla arvioitiin tehokkuutta kuivasilmäisyyden hoitoon.

Eräissä toissijaisissa vastemuuttujissa nähtiin tilastollisesti merkitsevä ero cis-UCA-silmätipan hyväksi.

Kliiniseen tutkimukseen rekrytoitiin kaikkiaan 161 potilasta, jotka saivat sokkoutetusti joko lumelääkettä tai eri vahvuisia cis-UCA-silmätippoja neljän viikon ajan. Tulosten perusteella cis-UCA on turvallinen ja yhtä hyvin siedetty kuin lumelääke.

"Kiitämme lämpimästi tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ja tutkijoita", sanoo Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Tulosten analysointia jatketaan samalla kun keskitymme kahteen muuhun kehityshankkeeseemme: CDNF Parkinsonin taudin hoitoon, ja Lymfactin rintasyöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoitoon."

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä. Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on tuoteaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa. Tämä tutkimus osoitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste vähensi sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli tehokkaampi kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke kuivasilmäisyyden hoitoon. Restasiksen raportoitu vuosimyynti vuonna 2014 ylitti miljardi dollaria.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään Vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta Vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.