Herantis Pharman kliininen Lymfactin-tutkimus etenee ylimmälle annostasolle

Herantis Pharman kliininen Lymfactin-tutkimus etenee ylimmälle annostasolle

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 6.3.2017 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") kliininen tutkimus yhtiön innovatiivisella Lymfactin-geeniterapiavalmisteella sekundäärisen lymfaturvotuksen hoitoon on hyvän turvallisuuden myötä edennyt ylimmälle annostasolle. Tutkimuksen turvallisuutta arvioiva riippumaton asiantuntijakomitea suositteli tutkimuksen jatkamista ylimmälle annostasolle käytyään läpi tähänastisten potilashoitojen turvallisuustulokset. Suosituksen johdosta ensimmäinen ylimmän annostason potilashoito on jo annettu.

"Olemme luonnollisesti hyvin tyytyväisiä Lymfactin-lääkeaihion turvallisuudesta ensimmäisissä hoidoissa", toteaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Tämä on maailman ensimmäinen kliininen tutkimus, jossa geeniterapialla pyritään korjaamaan imusuoniston vaurioita, ja potilasturvallisuus on meille ensiarvoista, joten tutkimuksessa edetään rauhallisesti. On innostavaa että voimme tiedottaa tästä virstanpylväästä sattumalta juuri maaliskuun kuudentena, kansainvälisenä lymfaturvotuspäivänä!"

"Yhteistyö tutkimukseen osallistuvien yliopistosairaaloiden kanssa on ollut erinomaista", lisää Katarina Jääskeläinen, kliinisen tutkimuksen projektipäällikkö Herantiksella. "Sekundäärinen lymfaturvotus on vammauttava ja ulkonäköä oleellisesti muuttava sairaus, joka heikentää vakavasti potilaan elämänlaatua. Toivomme Lymfactin-lääkeaihiomme tulevaisuudessa parantavan merkittävästi potilaiden elämänlaatua."

Vaiheen 1 kliininen tutkimus jatkaa rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta sairastavien potilaiden rekrytointia Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistosairaaloissa. Tutkimukseen pyritään rekrytoimaan enintään 18 potilasta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Herantis Pharma Oyj, Katarina Jääskeläinen, projektipäällikkö,
puh. +358 50 3055 582
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Kansainvälinen lymfaturvotuspäivä

Muun muassa Yhdysvaltain senaatti julisti maaliskuun 6. päivän Kansainväliseksi lymfaturvotuspäiväksi vuodesta 2015 alkaen erityisesti potilasjärjestö LE&RN:n  ansiosta (Lymphatic Education & Research Network). Päivää vietetään maailmanlaajuisesti taudin tunnettuuden parantamiseksi. Tutustu aiheeseen tarkemmin verkkosivustolla lymphaticnetwork.org (englanniksi).   

Sekundäärinen lymfaturvotus

Rintasyöpähoidon takia tehtävä imusolmukkeiden poistoleikkaus aiheuttaa noin joka viidennelle potilaalle sekundäärisen lymfaturvotuksen. Sen yleisiä oireita ovat raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus, joka huonontaa merkittävästi potilaan elämänlaatua. Tunnetut hoidot kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus johtuu. Markkinoilla ei ole hyväksyttyjä lääkevalmisteita rintasyöpähoidon seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoitoon.

Lymfactin

Lymfactin on geeniterapiavalmiste, joka tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C-imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tutkimusten perusteella se edistää uusien toimintakykyisten imuteiden kasvua ja korjaa siten imujärjestelmän vaurioita, jotka ovat johtaneet sekundäärisen lymfaturvotuksen kehittymiseen. Herantiksen patentoima Lymfactin perustuu akatemiaprofessori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen Helsingin Yliopistossa. Herantis on lisäksi patentoinut yhdistelmähoidon, joka voi mahdollistaa Lymfactinin käytön myös muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Tutustu Lymfactin-esittelyvideoon osoitteessa http://herantis.com/media/videos/?lang=fi

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Kunkin kehityshankkeen kesto ja laajuus riippuu sairaudesta, lääkeaihion tyypistä ja muista tekijöistä.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com