Herantis Pharman Parkinson-tutkimukselle 6.0 miljoonan euron rahoitus Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta

Herantis Pharman Parkinson-tutkimukselle 6.0 miljoonan euron rahoitus Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 12.12.2016 kello 9:00

Euroopan Unionin tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020 on myöntänyt noin kuuden miljoonan euron apurahan Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") Vaiheen 1-2 kliiniselle tutkimukselle Parkinsonin taudissa Herantiksen CDNF-lääkeaihiolla. Tutkimuksessa käytetään myös Renishaw plc:n kehittämää innovatiivista lääkkeen annostelulaitetta, ja apuraha kattaa lisäksi tieteellistä työtä joka tukee varsinaista kliinistä tutkimusta. Apurahan ansiosta Herantis arvioi rahoitustilanteensa säilyvän positiivisena vuoden 2018 loppuun (aiempi arvio: 2017 loppuun). Rahoitetun EU-hankkeen nimi on TreatER.

TreatER-projektin toteuttavassa konsortiossa on 11 jäsentä, mukaan lukien Herantis kliinisen tutkimuksen sponsorina ja CDNF-patenttien omistajana sekä Helsingin yliopisto, jossa CDNF-lääkeaihio on löydetty. Konsortion muut jäsenet ovat potilashoidoista vastaavat Lundin yliopistollinen sairaala, Karoliinisen instituutin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala, kaksi lääkeyritystä joilla on vahva kokemus Parkinsonin taudissa (Orion Pharma ja Lundbeck), Karoliininen instituutti johtavana PET-kuvantamisen asiantuntijana Parkinsonin taudissa, Oxfordin yliopisto, Renishaw plc sekä Euroopan Parkinson-yhdistys EPDA.

"Tämä on hieno saavutus konsortiolle ja merkittävä palkinto Herantiksen tiimille vuosien kovasta työstä", toteaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Horisontti 2020 -rahoitus on erittäin kilpailtua, ja tämän apurahan saaminen vaati vahvan eurooppalaisen konsortion, huipputiedettä ja suurimman potentiaalin tunnettujen hoitojen parantamiseksi. TreatER-konsortion yhteistyö on jo nyt ollut ainutlaatuista kohti yhteistä tavoitetta: läpimurto Parkinsonin taudin hoidossa."

"Kliinisten tutkimusten aloittaminen on hieno hetki tutkijalle. Olen hyvin optimistinen, koska CDNF on osoittautunut tehokkaaksi lukuisissa Parkinsonin tautimalleissa", sanoo professori Mart Saarma Helsingin yliopistosta. Professori Saarman tutkimustyö johti CDNF:n löytämiseen ja hänen tutkimusryhmänsä työ valottaa edelleen sen laajempaa potentiaalia hermorappeumasairauksien hoidossa.

EU-apuraha mahdollistaa kliinisen tutkimuksen CDNF-hoitojakson pidentämisen 12 kuukauteen jaettuna kahteen erilliseen tutkimusprotokollaan. Lisäksi sen ansiosta tutkimuksessa voidaan seurata uusia vastemuuttujia käyttäen apuna esimerkiksi aktigrafiaa eli liikeaktiviteettirekisteröintiä sekä innovatiivista PET-kuvantamista. Näiden vastemuuttujien odotetaan vahvistavan tutkimuksen merkittävyyttä. Apuraha mahdollistaa myös tärkeää kliiniseen tutkimukseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä Helsingin ja Oxfordin yliopistoissa. Herantis säilyttää CDNF:n kaupalliset oikeudet.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta. Taudin ensimmäisiä motorisia oireita ovat mm. vapina, liikkeiden hitaus sekä lihasjäykkyys. Vaikka taudin motorisia voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata hidastaa, ja lääkkeet voivat menettää tehonsa taudin edetessä tai niiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa merkittävää haittaa. Lisäksi Parkinsonin tauti aiheuttaa edetessään ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin nykyiset Parkinson-lääkkeet eivät auta. Parkinsonin tautia sairastaa arviolta 7 miljoonaa ihmistä.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on solulimakalvostolla ilmentyvä, hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisessä tutkimusohjelmassa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi useissa Parkinsonin taudin malleissa. Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon ja tekee prekliinistä työtä ALS-lääkkeen  kehittämiseksi.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa useisiin sairauksiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. CDNF pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Lääkekehitys yleisesti

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com