Herantis Pharman silmätippojen vaiheen 1 potilastutkimuksen tulokset julkaistu

Herantis Pharman silmätippojen vaiheen 1 potilastutkimuksen tulokset julkaistu
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 26.1.2015 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj:n vaiheen 1 kliinisen silmätippatutkimuksen tulokset on
julkaistu  tieteellisessä  Acta Ophthalmologica -lehdessä. Vertaisarvioidun
artikkelin johtopäätös on, että cis-UCA-silmätippa on turvallinen ja hyvin
siedetty terveille aikuisille, annosteluna silmään kolmesti vuorokaudessa kahden
viikon ajan.

"Lääkeaihion turvallisuus on yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista, ja on aina
palkitsevaa nähdä että se vahvistetaan kansainvälisessä vertaisarvioidussa
julkaisussa", toteaa Burkhard Blank, Herantiksen lääketieteellinen johtaja.
"Erityisen hienoa on, kun se tapahtuu käynnistettyämme juuri saman lääkeaihion
vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen."

"Arvostamme Itä-Suomen yliopiston silmäsairauksiin liittyvää asiantuntemusta ja
tutkimuksen korkeaa tasoa", lisää Henri Huttunen, Herantiksen tieteellinen
johtaja. "Koko cis-UCA:n kehitysohjelma on hyvä esimerkki siitä mitä voidaan
saavuttaa  yliopiston ja teollisuuden hyvällä yhteistyöllä, mikä on yksi
Herantiksen strategian kulmakivistä."

Julkaistun artikkelin otsikko on "A randomized phase I clinical study of cis-
urocanic acid eye drops in healthy adult subjects." Artikkeli on luettavissa
sähköisenä ennakkojulkaisuna lehden verkkosivustolla, tunnisteella doi:
10.1111/aos.12651.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt
kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja
mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on tuoteaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden
hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa.
Tämä tutkimus osoitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste vähensi
sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli tehokkaampi
kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke
kuivasilmäisyyden hoitoon.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen
ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään
normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen
1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista
annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa
pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa
potilaissa,  jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke
kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta
myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n First North -listalla.