Herantis Pharman T&K-sijoittajapäivän pääkohdat

Herantis Pharma Oyj, yhtiötiedote, 8.6.2021 klo 11:00

“Olemme iloisia voidessamme järjestää T&K-päivän kertoaksemme uudesta, ainoastaan keskushermostosairauksiin keskittyvästä Herantiksesta ja taudinkulun muokkaamiseen tähtäävistä lääkekehityshankkeistamme, joiden tavoitteena on puutteellisista hoidoista kärsivien Parkinsonin taudin ja muiden neurologisten sairauksien parempi lääkehoito. Yrityksen vakaa pohja, hyvin mielenkiintoinen tieteellinen tausta ja merkittävät tutkimustulokset luovat perustan yhtiömme uudelle vaiheelle xCDNF- ja CDNF-lääkeaihiomme kehityksessä. Olemme erittäin kiitollisia potilaille, tutkijoille ja muulle tutkimushenkilökunnalle heidän avustaan tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, järjestää tänään klo 14:00 alkaen virtuaalisen T&K-sijoittajapäivän. Herantiksen liiketoiminnasta ja lääkekehityksestä vastaavat johtajat kertovat T&K-hankkeiden edistysaskeleista ja yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat avaavat viimeisimpiä näkökulmia Parkinsonin taudin tutkimukseen ja hoitoon. Ohjelma kokonaisuudessaan ja linkki tapahtumaan ovat osoitteessa https://herantis.com/fi/press-releases/herantis-pharman-virtuaalinen-tk-sijoittajapaiva-8-6-2021/.

T&K-sijoittajapäivän esitysten aihepiirit:

  • Tutkimuksellinen tausta yhtiön merkittävälle merkkipaalulle, vastikään jatkokehitykseen valitulle xCDNF-kandidaatille
  • Vaiheen 1 kliinisestä tutkimuksesta saadut uudet tulokset CDNF:n biologisista vaikutuksista sisältäen biomarkkeritutkimuksen tulokset
  • Parkinsonin taudin puutteellinen hoito ja potilasnäkökulma

Herantiksen toimitusjohtaja Craig Cook esittää yhtiön yleiskatsauksen, kertoo toteutetusta muutoksesta keskushermostosairauksiin keskittyvänä yrityksenä sekä tämän muutoksen mahdollistamasta uudesta potentiaalista. Hän käsittelee myös xCDNF:n prekliinisen kandidaatin valintaa sekä CDNF:n jatkokehityssuunnitelmia.

Prof. Bastiaan R. Bloem, Radboudumc Center of Expertise for Parkinson & Movement Disorders, tarkastelee Parkinsonin tautia seikkaperäisesti, myös suhteessa pandemiaan ja antaa näkökulmia siihen, mitä on tehtävissä tilanteen parantamiseksi. Hänen esityksensä kattaa sairauden tämänhetkisen maailmanlaajuisen tilanteen, merkittävät puutteet Parkinsonin taudin hoidossa sekä kehitteillä olevien uusien hoitojen tuoman potentiaalin.

Herantiksen tieteellinen johtaja Henri Huttunen kertoo onnistuneesti loppuun saatetusta xCDNF-kandidaatti HER-096:n kehityksestä ja valinnasta lääkekehityksen seuraavaan vaiheeseen. Henri Huttunen valottaa HER-096:n hyötyjä esittämällä vakuuttavaa tutkimusdataa yhdisteen toimintamekanismista, hermosoluja suojaavasta potentiaalista, sen kyvystä läpäistä veri-aivoeste sekä siitä, miten yhdiste saattaa toimia hermosolujen toiminnan elinikäisenä ylläpitäjänä.

Herantiksen lääketieteellisen johtajan Magnus Sjögrenin aiheena on CDNF:n potentiaali uudeksi biologiseksi lääkkeeksi. Hänen esityksensä keskittyy biomarkkereihin, joihin liittyvät tutkimustulokset vahvasti tukevat CDNF:n kykyä palauttaa proteostaasia ja vaikuttaa sairauden tuntomerkkeihin, sekä CDNF-hoidon yhteyttä potilaissa havaittuun edistykseen motoristen oireiden ja kuvantamistutkimusten perusteella. Magnus Sjögren kertoo CDNF:n ensimmäisen kliinisen tutkimuksen tuloksista, jotka osoittavat CDNF:n olevan turvallinen, hyvin siedetty ja vaikuttavan lupaavasti biologiaan ja biomarkkereihin.

Euroopan Parkinsonliittojen kattojärjestön EPDA:n (European Parkinson’s Disease Association) pääjohtaja Russell Patten käsittelee Parkinsonin tautia potilasnäkökulmasta, etenkin sitä, miten sairaus vaikuttaa erilaisilla tavoilla. Hän tarjoaa näkemyksen siitä, miten potilaat seuraavat alan tutkimusta, mitä esteitä he kohtaavat ja mitä mahdollisuuksia ja erityisiä mielenkiinnon kohteita he näkevät. Hän kertoo myös, miten EPDA tukee laajaa Parkinson-yhteisöä erilaisten hoitojen kartoituksessa.

Prof. Håkan Widner Skånen yliopistollisesta sairaalasta, ja yksi Herantiksen CDNF-tutkimuksen kolmesta päätutkijasta, tarkastelee Parkinsonin taudin hoitoa ja sen edistystä lääkärin näkökulmasta. Esityksen aiheina ovat Parkinsonin taudin patologia, sairauden eteneminen, diagnosointi, hoitojen vaihtoehdot ja hoidolliset tavoitteet.  Hän tuo esille myös kehitteillä olevia uusia hoitoja ja niihin liitettyjä odotuksia.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien, puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. HER-096 – CDNF:n synteettinen peptidomimeettinen versio – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että HER-096:lla on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja normaalia toimintaa ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland- sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden ‑markkinapaikoilla. Lisätietoja yrityksen verkkosivustolta: https://www.herantis.com

Lisätiedot: https://www.herantis.com