Herantis Pharman Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi valmistui etuajassa

Herantis Pharman Vaiheen 2 silmätippatutkimuksen potilasrekrytointi valmistui
etuajassa
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 11.3.2015 kello 10:00

Herantis   Pharma   Oyj:n  Vaiheen  2 kliinisen  silmätippatutkimuksen
potilasrekrytointi on valmistunut suunniteltua nopeammin. Lisäksi tutkimuksen
potilasmäärä ylitti tavoitteen: tutkimuksen satunnaistettuun vaiheeseen saatiin
kaikkiaan  161 potilasta  tavoitteena  olleen  150 potilaan  sijaan.  Nämä
kuivasilmäisyydestä  kärsivät  tutkimushenkilöt  saavat  sokkoutetusti joko
lumelääkettä  tai  eri vahvuisia cis-UCA-silmätippoja neljän viikon ajan.
Tutkimuksen tavoite on verrata Herantiksen cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta
ja tehokkuutta lumelääkkeeseen kuivasilmäisyyden hoidossa.

Tutkimusvaiheen suorittaa Yhdysvalloissa Ora Inc, joka on maailman johtava
riippumaton  silmätautien  kliinisiin  tutkimuksiin  ja  tuotekehitykseen
erikoistunut yritys.

"Tutkimus on edennyt erittäin hyvin", kiittää Herantiksen toimitusjohtaja Pekka
Simula. "Saumattoman pitkäaikaisen yhteistyön ja Oran kokemuksen ansiosta
potilasrekrytointi  on  ylittänyt  odotuksemme  sekä  aikataulussa  että
potilasmäärässä. Tavoiteltua suurempi potilasmäärä tarkoittaa tulosten suurempaa
tilastollista merkitsevyyttä, mikä on kriittinen tekijä tällä toimialalla."

"Lääkekehityksessä  tulokset  ratkaisevat", muistuttaa Burkhard Blank, LT,
Herantiksen lääketieteellinen johtaja. "Odotamme tutkimustuloksia innolla ja
olemme hyvin toiveikkaita. Tämän tutkimuksen tulokset tulevat kertomaan toimiiko
cis-UCA-silmätippa  ihmisten  kuivasilmäisyyden  hoitoon,  kuten  aiempien
tutkimusten perusteella uskomme."

Herantis Pharman tavoitteena on tiedottaa tutkimuksen tuloksista vuoden 2015
toisen neljänneksen aikana. Aiemmin yhtiö arvioi tiedottavansa tuloksista
viimeistään syyskuussa 2015. Mikäli tulokset ovat positiivisia, yhtiö jatkaa
kehitystyötä lääkeaihion kaupallistamiseksi, mahdollisesti pyrkimällä solmimaan
kaupallistamissopimuksen kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Kuivasilmäisyys

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt
kuivasilmäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Kuivasilmäisyyden arvellaan yleistyvän väestön ikääntyessä, ja tietokoneiden ja
mobiililaitteiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätipat

Cis-UCA-silmätippavalmiste on tuoteaihio, jota kehitetään kuivasilmäisyyden
hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiemmin tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmallissa.
Tämä tutkimus osoitti, että 1-prosenttinen cis-UCA-silmätippavalmiste vähensi
sarveiskalvon vauriota verrattuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli tehokkaampi
kuin Restasis-valmisteella, joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty reseptilääke
kuivasilmäisyyden hoitoon. Restasiksen raportoitu vuosimyynti vuonna 2014 ylitti
miljardi dollaria.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen
ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään
normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään Vaiheen
1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista
annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta Vaiheen 3 tutkimuksissa
pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa
potilaissa,  jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke
kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta
myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen  lymfaturvotus.  Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ
Helsinki Oy:n First North -listalla.