Herantis Pharman vuosikertomus 2014 julkaistu

Herantis Pharman vuosikertomus 2014 julkaistu
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 24.3.2015 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2014 on julkaistu tänään.
Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuosikertomus on
saatavilla PDF-muotoisena suomeksi ja englanniksi tämän tiedotteen liitteenä
sekä yhtiön verkkosivustolta osoitteessa http://herantis.com/?lang=fi, osiosta
Sijoittajat - Taloudellista tietoa.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma lyhyesti

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei
tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia  ovat  esimerkiksi  kuivasilmäisyys,  Parkinsonin  tauti  sekä
sekundäärinen  lymfaturvotus.  Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq
Helsinki Oy:n First North -listalla.