Ilmoittautumisohjeet Herantis Pharman webinaariin koskien CDNF-lääkeaihion Vaiheen 1-2 kliinisen tutkimuksen tuloksia

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”) tiedottaa ilmoittautumisohjeista  englanninkieliseen, reaaliaikaiseen webinaariin, jossa kerrotaan tarkempia tuloksia koskien CDNF-lääkeaihion Vaiheen 1-2 kliinistä tutkimusta, joka saavutti ensisijaiset päätetapahtumat turvallisuuden ja siedettävyyden suhteen (linkki lehdistötiedotteeseen).

Tapahtuman aihe:

CDNF Phase I-II Study Met Primary Endpoints of Safety and Tolerability at 12 months

Webinaarin päivämäärä ja aika:

15.9.2020 kello 16:00 – 17:00 Suomen aikaa

Esittäjät: Toimitusjohtaja Craig Cook, Operatiivinen johtaja Antti Vuolanto, Tieteellinen johtaja Henri Huttunen

Webinaarissa keskustellaan tutkimuksen tuloksista ja vastataan kysymyksiin.

Ilmoittautuminen webinaariin: Ilmoittaudu Webinaariin tästä

Tietoa esittäjistä:

Craig Cook, Toimitusjohtaja

Craig Cook on koulutukseltaan lääkäri ja hänellä on myös MBA-tutkinto London Business Schoolista. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus lääkekehityksestä ja kaupallistamisesta useissa merkittävissä kansainvälisissä yrityksissä kuten Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis ja EMD Serono. Craig on menestynyt myös terveysteknologia-alan yrittäjänä useissa hankkeissa. Ennen Herantis Pharmaan liittymistä hän toimi toimitusjohtajana Midatech Pharma PLC:ssä, joka on New York Nasdaq’iin ja Lontoon AIM:n listattu lääkekehitysyhtiö. Craig Cook’illa on laaja kokemus eri terapia-alueista kuten neurologiasta, immunologiasta ja onkologiasta.

Antti Vuolanto, Operatiivinen johtaja

Tekniikan tohtori Antti Vuolanto aloitti Herantis Pharman operatiivisena johtajana helmikuussa 2018. Hänellä on laaja kokemus biologisten lääkkeiden kuten geeniterapiatuotteiden kehityksestä ja in vitro diagnostiikasta. Aikaisemmin hän on toiminut Valo Therapeuticsin operatiivisena johtajana, Targovax ASA:n executive vice presidentina sekä operatiivisena johtajana ja perustajaosakkaana Oncos Therapeutics Oy:ssä, joka liitettiin Targovaxiin vuonna 2015. Urallaan hän on toiminut myös muiden bioteknologiayritysten johtotehtävissä. Antti Vuolanto on valmistunut tekniikan tohtoriksi (bioprosessitekniikka) Aalto-yliopistosta 2004.

Henri Huttunen, Tieteellinen johtaja

Henri Huttunen on yksi Herantis Pharman perustajista ja hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2010 saakka, jolloin hänestä tuli yhtiön tieteellinen johtaja. Hän on ollut myös yhtiön hallituksen jäsen huhtikuuhun 2014 saakka. Aiemmin Henri Huttunen on tehnyt tieteellistä tutkimustyötä Suomessa Helsingin yliopistossa ja Orion Pharman palveluksessa sekä Yhdysvalloissa (Massachusetts General Hospital, Harvard Medica School). Hän on koulutukseltaan biokemian tohtori ja vuonna 2008 hänet nimitettiin Helsingin yliopiston neurobiologian dosentiksi. Henri Huttusella on yli 20 vuoden kokemus neurotieteen tutkimuksesta.

Yhteystiedot lisätietoja varten:
Julie Silber / Gabriela Urquilla

JG-IR

Tel: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on lupaava innovatiivinen lääkeaihio hermorappeumasairauksien hoitoon. Tämä ainutlaatuinen yhdiste kuuluu uudenlaisten hermokasvutekijöiden perheeseen, jossa yhdisteet poikkevat sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti kaikista muista tunnetuista hermokasvutekijöistä. CDNF toimii useiden solumekanismien kautta, jotka vaikuttavat endoplasmakalvoston stressin ja alfa-synukleiinin haitallisen kertymisen säätelyyn sekä hermoston tulehdustilan helpottumiseen. Herantis on patentoinut CDNF:n kansainvälisesti.

Prekliiniset tutkimukset osoittavat CDNF:n olevan turvallinen ja tehokas. Sen on erityisesti todettu suojaavan keskiaivojen dopamiinia tuottavia soluja ja edesauttavan niiden toiminnan palautumista, mikä antaa olettaa CDNF:llä olevan vaikutus Parkinsonin taudin kulun hidastumiseen tai jopa pysähtymiseen. Parkinsonin taudin eläinmalleissa CDNF:llä on todettu tehoa  sekä motoristen että ei-motoristen oireiden lievittymisessä.

CDNF on edennyt potilasturvallisuutta ja tuotteen teho-ominaisuuksia selvittävään kliinisen tutkimuksen vaiheeseen. Onnistuneesti toteutetussa Vaiheen 1-2 tutkimuksessa se on todettu turvalliseksi ja samalla on saatu viitteitä sen tehosta potilailla.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, joka johtuu keskiaivojen dopamiinisolujen tuhoutumisesta. Taudin tavanomaisia ensimmäisiä oireita ovat esimerkiksi vapina, jäykkyys ja liikkeiden hitaus. Vaikka motorisia oireita voidaan hoitaa lääkkein, taudin etenemistä ei osata estää. Taudin edetessä lääkkeiden hyöty voidaan menettää tai niiden sivuvaikutukset voivat muodostua hallitsemattomiksi. Taudin etenemiseen liittyy myös ei-motorisia oireita kuten univaikeuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta, joihin tunnetut Parkinson-lääkkeet eivät tehoa. Arviolta 7-10 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa Parkinsonin tautia.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.